Naučná stezka areálem školy – poznáváme dřeviny, stromy a keře naší přírody

Rozloha školního areálu je asi 3 hektary. Část této plochy je zastavena budovami školy, část pokrývá antukové hřiště, na části plochy leží hřiště s umělou trávou. Zbytek tvoří zatravněné plochy s porosty dřevin a na části areálu se rozkládá ovocný sad.

V průběhu budování okolí školy byly vysázeny dřeviny, které tvoří uzavřené celky. Nejstarší stromy a keře byly vysázeny v 60. letech při ozeleňování areálu po dokončení stavby školy. Tento celek tvoří buky lesní (červená forma), břízy, zeravy, borovice vejmutovka, magnólie. Jedná se o nejcennější seskupení stromů v areálu.
Kolem školy byly postupně dosazovány další dřeviny, částečně podle potřeby – stín u budovy 1. stupně (alej modřínů opadavých), částečně z estetického hlediska – celek borovic černých a smrků ztepilých okolo sochy Terézy Novákové. V 80. letech byl areál na návrh zahradního architekta doplněn dalšími celky zeleně, které jsou tvořeny smrky pichlavými, borovicí kleč, různými druhy zeravů (tújí).
V posledních letech byly vysázeny podél plotu školního areálu větrolamy tvořené javory, jasany, břízami a jehličnany. V rámci předmětů pěstitelství a základy ekologie vytvořili žáci další dva celky,které se skládají ze zakrslých dřevin a okrasných trav. V tomto roce jsme ve spolupráci se Střední zahradnickou školou v Litomyšli vysázeli dle doporučení zahradního architekta dalších 50 rostlin.
V areálu je postavena malá ,,škola v přírodě“, kterou tvoří lavice a tabule. Celé toto zákoutí je chráněno vzrostlým plotem z rostlin ptačího zobu.
Celkem se v areálu nachází asi 180 vzrostlých či nově vysazených stromů a keřů. Některé stromy a keře najdete celkem běžně ve volné přírodě, s některými se možná seznámíte poprvé – dub červený, smrk omorika, kdoulovec japonský...

nauc stezka2nauc stezka3

Chtěli bychom Vás pozvat na procházku kolem naší školy a zájemce o říši rostlin či milovníky přírody a krásných zážitků, k prohlídce malé naučné stezky. Pro návštěvníky jsou připraveny popisky jednotlivých druhů dřevin – můžete si prohlédnout a přečíst si informace o rostlinách 30 rodů a 38 druhů. Celá procházka začíná v prostoru místní obecní knihovny. Projdete brankou do areálu školy a podél ,,červeného“ hřiště k soše Terézy Novákové. Zde najdete rozcestník – 1. stanoviště (celkem jsou v areálu 3). Ke druhému stanovišti vás zavedou šipky. Druhé zastavení se nachází v nejzazší části areálu. Po prohlídce pokračujeme ke třetímu stanovišti, které je v blízkosti památníku padlých. Zde prohlídka dřevin i areálu končí a cestu můžete uzavřít tím, že buď vyjdete na silnici vedoucí k náměstí, nebo můžete obejít budovu tělocvičny a znovu se ocitnete v prostoru hřišť, tedy na místě, kde jste svoji cestu začali. U jednotlivých zastavení najdete popisky, které vás seznámí se stavbou, funkcí či rozmnožováním příslušného stromu nebo keře a také se dovíte, odkud dřevina pochází a zda se dřevo nebo jiná část rostliny nějakým způsobem využívá.

Areál slouží jako místo výuky, ale chceme, aby měl také relaxační a odpočinkovou funkci, proto chceme do areálu umístit lavičky. Spolu s hřišti, která jsou součásti areálu, by park tvořil jednotný celek určený pro sport, vzdělávání i odpočinek.

nauc stezka1nauc stezka4

Tak rozsáhlý areál vyžaduje pochopitelně trvalou údržbu. Na úpravách a údržbě areálu se podílí pan školník, na něhož připadá hlavní úkol údržby travnatých ploch, učitelé přírodopisu, pěstitelství a pracovních činností při organizování prací, ale hlavně sami žáci, kteří věnují své síly při hrabání, kopání, sázení, řezání a jiných činnostech. Učí se zároveň při těchto pracích speciálním a někdy i odborným činnostem, které potom mohou využít i v praktickém životě – péče o okrasné dřeviny, řez stromů, střih okrasných keřů atd.


Informační tabule:

bez cerny mborovice cerna mborovice vejmutovka mbrectan popinavy mbriza mbuk lesni mchvojka klasterska mdub cerveny mjalovec obecny mjasan ztepily mjavor klen mjavor mlec mjedle belokora mjerab ptaci mjinan dvoulalocny mjirovec madal mkdoulovec japonsky mliliovnik tulipanokvety mlipa srdcita mlipa velkolista mliska obecna mmodrin evropsky mptaci zob mpustoryl vencovy mruze sipkova mserik obecny msmrk omorika msmrk pichlavy msmrk ztepily mtavolnik van houtteuv mtresen ptaci mvrba jiva mzlatice prostredni m

Podpořeno Pardubickým krajem logo kraje