Žádosti a formuláře
Žádost (všeobecná) Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování na 3 a více dní Stáhnout
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP Stáhnout
Žádost o přijetí do základní školy Stáhnout 
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Přihláška ke stravování ve školní jídelně Stáhnout
Přihláška do školní družiny Stáhnout
Přihláška do zájmových kroužků 2018 Stáhnout
Přihláška na nepovinné předměty 2018 Stáhnout
Informovaný souhlas s činností školního psychologa Stáhnout
Souhlas se zpracováním osobních údajů, fotografií atd. Stáhnout

 

ZÁPIS 2019
Vyhlášení zápisu do 1. třídy ZŠ Proseč k základnímu vzdělávání Stáhnout
Plakát vyhlášení zápisu Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky v ZŠ Proseč Stáhnout
Důležité informace o zápisu 2019 Stáhnout
Dotazník školní zralosti k zápisu do 1. třídy Stáhnout
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (verze 2019) Stáhnout
Žádost o odklad povinné školní docházky (verze 2019) Stáhnout