ZÁPIS 2024
Vyhlášení zápisu do 1. třídy ZŠ Proseč k základnímu vzdělávání Stáhnout
Důležité informace o zápisu Stáhnout
Desatero pro rodiče Stáhnout
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání  Stáhnout
Žádost o odklad povinné školní docházky  Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky v ZŠ Proseč Stáhnout
Dotazník školní zralosti k zápisu do 1. třídy Stáhnout

 

Žádosti a formuláře
Žádost (všeobecná) Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování na 3 a více dní Stáhnout
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP Stáhnout
Žádost o přijetí do základní školy Stáhnout 
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Souhlas se zpracováním osobních údajů, fotografií atd. Stáhnout
Žádost o druhopis/opis vysvědčení Stáhnout
Vstupní/změnový dotazník ke katalogovému listu Stáhnout