ZÁPIS 2021
Vyhlášení zápisu do 1. třídy ZŠ Proseč k základnímu vzdělávání Stáhnout
Důležité informace o zápisu 2021 Stáhnout
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (verze 2021) Stáhnout
Žádost o odklad povinné školní docházky (verze 2021) Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky v ZŠ Proseč Stáhnout
Dotazník školní zralosti k zápisu do 1. třídy Stáhnout

 

Žádosti a formuláře
Žádost (všeobecná) Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování na 3 a více dní Stáhnout
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP Stáhnout
Žádost o přijetí do základní školy Stáhnout 
Evidence údajů žáka a jeho zákonných zástupců Stáhnout 
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Přihláška ke stravování ve školní jídelně Stáhnout
Přihláška do školní družiny (verze září 2020) Stáhnout
Přihláška do zájmových kroužků 2020 Stáhnout
Přihláška na nepovinné předměty 2020 Stáhnout
Informovaný souhlas s činností školního psychologa Stáhnout
Souhlas se zpracováním osobních údajů, fotografií atd. Stáhnout
Žádost o druhopis/opis vysvědčení Stáhnout

 

Aktuální dokumenty pro konec školního roku 2020
Čestné prohlášení o o zdravotním stavu dítěte (platné od 15. 5. 2020) Stáhnout
Přihláška k prezenční výuce pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020 Stáhnout
Přihláška k prezenční výuce pro žáky 1. stupně od 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020 Stáhnout
Přihláška k prezenční výuce pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020 do 5. 6. 2020 Stáhnout