ZÁPIS 2020
Vyhlášení zápisu do 1. třídy ZŠ Proseč k základnímu vzdělávání Stáhnout
Důležité informace o zápisu 2020 Stáhnout
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (verze 2020) Stáhnout
Žádost o odklad povinné školní docházky (verze 2020) Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky v ZŠ Proseč Stáhnout
Dotazník školní zralosti k zápisu do 1. třídy Stáhnout

 

Žádosti a formuláře
Žádost (všeobecná) Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování na 3 a více dní Stáhnout
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP Stáhnout
Žádost o přijetí do základní školy Stáhnout 
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Přihláška ke stravování ve školní jídelně Stáhnout
Přihláška do školní družiny Stáhnout
Přihláška do zájmových kroužků 2018 Stáhnout
Přihláška na nepovinné předměty 2018 Stáhnout
Informovaný souhlas s činností školního psychologa Stáhnout
Souhlas se zpracováním osobních údajů, fotografií atd. Stáhnout