ZÁPIS 2022
Vyhlášení zápisu do 1. třídy ZŠ Proseč k základnímu vzdělávání Stáhnout
Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání od 1. 9. 2022. Stáhnout
Důležité informace o zápisu 2022 Stáhnout
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (verze 13.9.2022) Stáhnout
Žádost o odklad povinné školní docházky (verze 2022) Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky v ZŠ Proseč Stáhnout
Dotazník školní zralosti k zápisu do 1. třídy Stáhnout

 

Žádosti a formuláře
Žádost (všeobecná) Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování na 3 a více dní Stáhnout
Žádost o povolení vzdělávání podle IVP Stáhnout
Žádost o přijetí do základní školy Stáhnout 
Evidence údajů žáka a jeho zákonných zástupců Stáhnout 
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Informovaný souhlas s činností školního psychologa Stáhnout
Souhlas se zpracováním osobních údajů, fotografií atd. Stáhnout
Žádost o druhopis/opis vysvědčení Stáhnout
Vstupní/změnový dotazník ke katalogovému listu Stáhnout