Kameny v kamenitém kraji je název naučné stezky v areálu školy, která byla vybudována v r. 2012 za finanční podpory Pardubického kraje.

Jedná se o unikátní sbírku 10 hornin a nerostů, které se vyskytují v okolí Proseče. Ke každé ukázce je připojena informační tabule, kde se návštěvník může dočíst o vlastnostech, výskytu a jiné zajímavosti, které mu horninu a nerost přiblíží. Vše je doplněno fotografiemi.

kamen stezka 1kamen stezka 2

Naučná stezka bude sloužit při výuce, navštívit ji může i široká veřejnost.


Informační tabule:

amfibolit mfylit mjil bridlice mkremen mopuka mpiskovec msvor mznelec mzivec mzula m

 

Podpořeno Pardubickým krajem logo kraje