Nepovinné předměty se začnou vyučovat dle tohoto seznamu. Pro žáky, kteří si vyberou některé z nepovinných předmětů, se tyto předměty stávají povinnými a jsou z nich hodnoceni na vysvědčení.

Předmět (vyučující)

Ročník

Čas (Hod. dotace)

Náboženství katolické (Marie Rejmanová, DiS.)

1. - 2.

Čt 12:40 - 13:25 

Náboženství katolické (Mgr. Vladimír Novák)

3.

Čt 13:30 - 14:15

Náboženství katolické (Mgr. Vladimír Novák)

4. – 5.

Čt 12:40 - 13:25

Náboženství katolické (Mgr. Petr Košňar)

6. – 7.

Čt 14:00 - 14:45

Přípravný pěvecký sbor (Mgr. Lenka Tomášková)

1. – 2.

Po  11:45 - 12:30 

Pěvecký sbor (Mgr. Dagmar Smělá)

3. – 5.

Út 13:30 -  15:00

Sborový zpěv (Mgr. Jana Pavlovičová)

6. – 9.

Pá 13:00 - 14:30

Školní časopis (Mgr. Jana Pavlovičová)

6. – 9.

Út 7:00 - 7:45