Pro žáky, kteří si vyberou některé z nepovinných předmětů, se tyto předměty stávají povinnými a jsou z nich hodnoceni na vysvědčení.

Výuka katolického náboženství začne od října 2018 a výuka ostatních nepovinných předmětů bude zahájena v týdnu od 10. 9. 2018.

 

PředmětRočníkyVyučujícíTermín
Náboženství katolické 1. - 2. Eva Skalníková St 11:50 - 12:35
Náboženství katolické 3. - 4. Mgr. Vladimír Novák Čt 13:05 - 13:50
Náboženství katolické 5. - 7. Eva Skalníková St 12:45 - 13:30
Náboženství katolické 8. - 9. Mgr. Vladimír Novák termín bude upřesněn
Přípravný pěvecký sbor (Žluťásci) 1. - 2. Mgr. Lenka Kvapilová Út 11:50 - 12:35
Pěvecký sbor (Prosečánek) 3. - 5. Mgr. Dagmar Smělá Út 13:05 - 14:35
Sborový zpěv (Červánek) 6. - 9. Mgr. Jana Pavlovičová Pá 13:05 - 14:35
Školní časopis 6. - 7. Mgr. Jana Pavlovičová St 12:45 - 13:30
Školní časopis 8. - 9. Mgr. Jana Pavlovičová St 7:00 - 7:45
Sportovní hry 6. - 9. Mgr. Jan Stodola Pá 13:05 - 14:35