Školní rok 2023/2024:

Mgr. Alena Zvárová

mobil: 702 380 731, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro rodiče: pondělí 13:00 - 14:00 (nebo kdykoliv po předchozí domluvě).

Pro žáky: kdykoliv po vzájemné domluvě.

Náplň práce - výchovný poradce:

 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, SPC a SVP,
 • provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči,
 • připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky,
 • pomáhá vytvářet a koordinovat vznik individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků,
 • vytváří kariérové poradenství školy ve spolupráci s třídními učiteli, s učiteli odborných předmětů a s úřady práce,
 • koordinuje kariérové poradenství s ostatními subjekty, které poskytují specializované služby kariérového poradenství (PPP, úřady práce…),
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů,
 • poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům,
 • spolupracuje se školním metodikem prevence a podílí se na realizaci preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření.

Přijímací řízení ukrajinských žáků ve školním roce 2022/23

Přijímací řízení žáci z Ukrajiny

Čestné prohlášení chybějící doklady o vzdělání

OOP-LexIIPZ


24. 11. 2022 Informace o přijímacím řízení na SŠ 2023 a o kariérovém poradenství

Informace o přijímacím řízení a o volbě oboru jsou ke stažení v následujícím dokumentu:

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

 


26. 4. 2021 Informace o přijímacím řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021 – obory s jednotnou přijímací zkouškou

Aktuální informace k přijímacím zkouškám na SŠ - jednotná přijímací zkouška 3. a 4. května 2021 jsou ke stažení v následujícím dokumentu: 

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2020/2021 – obory s jednotnou přijímací zkouškou


2. 12. 2020 Informace o přijímacím řízení na SŠ 2021 a o kariérovém poradenství

Informace o přijímacím řízení a změny v přijímacím řízení jsou ke stažení v následujících dokumentech:

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

Změny v přijímacím řízení ve školním roce 2020/2021 


14. 5. 2020 Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020 – obory s jednotnou přijímací zkouškou (maturitní obory)

Informace jsou ke stažení v následujícím dokumentu:

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 – obory s jednotnou přijímací zkouškou (maturitní obory)


27. 3. 2020 Informace o přijímacích zkouškách

MŠMT: Jednotné přijímací zkoušky

 • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
 • Proč se nebude při přijímacích zkouškách rozhodovat jen podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
 • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
 • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
 • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.

Zdroj: MŠMT - Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru


24. 1. 2020 Informace o přijímacím řízení na SŠ 2020 a o kariérovém poradenství

Informace o přijímacím řízení a o volbě oboru jsou ke stažení v následujícím dokumentu:

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020


30. 11. 2018 Informace o přijímacím řízení na SŠ 2019 a o kariérovém poradenství

Informace o přijímacím řízení a o volbě oboru jsou ke stažení v následujícím dokumentu:

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019


23. 10. 2017 Informace o přijímacím řízení na SŠ 2018 a o kariérovém poradenství

Informace o přijímacím řízení a o volbě oboru jsou ke stažení v následujícím dokumentu:

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018


28. 2. 2017 Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017

Informace jsou ke stažení v následujícím dokumentu:

Informace ke konání jednotných testů 2017


6. 11. 2016 Informace o přijímacím řízení na SŠ 2017 a o kariérovém poradenství

Informace jsou ke stažení ve dvou následujících dokumentech:

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Kam na školu? Studovat? Vyučit se?