Základní informace

 • Spolek je dobrovolnou organizací a je právnickou osobou.
 • Spolek je zapsaným spolkem, podřízeným úpravě spolků dle zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.
 • Fungování a činnost Spolku upravují STANOVY, jejichž poslední verze byla odsouhlasena na Členské schůzi 31. října 2018.
 • Spolek má vlastní bankovní účet a spravuje fond příspěvků.
 • Členství a činnost ve spolku je dobrovolná.
 • Otázky, informace nebo návrhy je možné posílat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Členská schůze 2022

 • Členská schůze pro školní rok 2022/2023 se uskutečnila 14. září 2022 v 16:45 hod. ve školní jídelně
  • Členská schůze schválila výsledek hospodaření Spolku.
  • Členská schůze zvolila Kontrolní komisi Spolku (viz kontakty).
  • Místopředseda Spolku informoval o činnosti Spolku v minulém školním roce.
  • Pokladník informoval o hospodaření Spolku v minulém školním roce.
  • Členská schůze schválila výši a splatnost členského příspěvku Spolku.
  • Plány Spolku na další školní rok.
 • Výbor Spolku se sešel 14. září 2022 v 16:30
  • Výbor zvolil vedení Spolku (předsedu, místopředsedu, pokladníka) viz kontakty.

Členské příspěvky 2022/2023:

 • Výše příspěvku byla odsouhlasena na Členské schůzi 14. září 2022 a činí 300,- Kč na rodinu.
 • Pokud do školy chodí více dětí z jedné rodiny, je možné zaplatit příspěvek i na další dítě v libovolné výši.
 • Příspěvek je splatný do 31. 10. 2022.
 • Zaplacením členského příspěvku se na školní rok 2022/2023 stáváte členy Spolku.
 • Vybrané finanční prostředky budou použity v souladu se Stanovami ve prospěch dětí členů Spolku - žáků ZŠ Proseč (např. kulturní a sportovní akce školy, doprava na akce, odměny žákům ad.).

Činnost spolku:

 • spolupráce při organizaci školních akcí, příp. při výuce,
 • organizační, příp. materiální podpora školních zájmových aktivit dětí,
 • přispívání škole dobrovolnou pomocí - materiální, finanční, věcnou,
 • pořádání menších akcí společenského, kulturního, sportovního nebo sociálního rázu,
 • informování vedení školy o rodičovských námětech a připomínkách,
 • příp. vlastní projekty.