V 8. a 9. třídě si žáci vybírají volitelné předměty. V 8. třídě jeden jednohodinový, v 9. třídě potom jeden dvouhodinový. Ty jsou pro ně potom povinné a jsou z nich hodnoceni na vysvědčení. Pro školní rok 2023/2024 si žáci vybrali následující předměty:

8. třída: psaní na počítači,  technická praktika
9. třída: základy ekologie, konverzace z anglického jazyka