V 8. a 9. třídě si žáci vybírají volitelné předměty. Každý si vybírá dva, které jsou pro něho potom povinné, a je z nich hodnocen na vysvědčení. Pro školní rok 2019/2020 si žáci vybrali následující předměty:
8. třída: domácnost, seminář z českého jazyka
9. třída: základy ekologie, konverzace z anglického jazyka
8. + 9. třída dohromady: psaní na počítači, technická praktika, matematický seminář