Zápisy z porad a schůzí SRPDŠ
Zápis z Členské schůze Spolku 2. 10. 2019 (obsahuje zprávu o hospodaření) Stáhnout
Zápis z Členské schůze Spolku 31. 10. 2018 (obsahuje zprávu o hospodaření) Stáhnout
Zápis z Členské schůze Spolku 4. 10. 2017 (obsahuje zprávu o hospodaření) Stáhnout
Zápis z plenární schůze SRPDŠ 21. 9. 2016 (obsahuje zprávu o hospodaření) Stáhnout
Zápis z plenární schůze SRPDŠ 30. 9. 2015 Stáhnout
Zápis z mimořádné schůze výboru SRPDŠ se zástupci tříd 24. 11. 2014 Stáhnout
Zápis z plenární schůze SRPDŠ 1. 10. 2014 Stáhnout