Různé předměty

Český jazyk

Matematika

Angličtina

Informatika


 Různé předměty

 Khanova škola

NAUČÍME TĚ... Přes 2800 videolekcí zadarmo a pro všechny

ZŠ Dr. Peška Chrudim - 1. st. Učební materiály pro 1. stupeň - různé vyučovací předměty
ZŠ Dr. Peška Chrudim - 2. st. Učební materiály pro 2. stupeň - různé vyučovací předměty 
Škola s nadhledem Online procvičování - různé předměty pro 1. i 2. stupeň ZŠ
ZŠ a MŠ Na Beránku Výukové materiály pro různé předměty
Školní a výukové centrum ZŠ Třebíč  Učební materiály pro různé předměty
Cermat Testová zadání k procvičování - ČJ, M - jednotné přijímací zkoušky
ZŠ Dobřichovice Online testy ČJ, M, Ch, Inf, D, OV, Z

Nahoru


Český jazyk
Naučit se číst Možnosti, jak mohou rodiče pomoci dětem naučit se číst
www.gramar.in Zažij radost s češtinou - zábavné úlohy z češtiny od 1. do 6. třídy ZŠ - online
Škola s nadhledem Online procvičování pro 1. i 2. stupeň ZŠ
 www.onlinecviceni.cz Online úlohy pro 1. i 2. stupeň ZŠ 
ZŠ Třebíč Český jazyk 2. stupeň ZŠ - literatura
Učírna Online procvičování pravopisu - psaní velkých písmen, spíše pro vyšší ročníky ZŠ
Umíme česky Větné členy , určeno spíše pro vyšší ročníky ZŠ
kaminet.cz  Tahák - větné členy
pravopisně.cz Shoda přísudku s podmětem, pravopisná cvičení pro 4. až 9. ročník
Celeceskodetem.cz Přehledy současné literární tvorby pro děti.

Nahoru


 Matematika
www.onlinecviceni.cz  Spousta online úloh na procvičování matematiky pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Přehledně rozdělené podle jednotlivých ročníků a podle učiva.
 www.matika.in Zažij radost s matematikou - zábavné úlohy z matematiky od 1. do 9. třídy ZŠ - online
 ZŠ Dobřichovice - testy  Online testy a spojovačky z matematiky pro 5. - 9. ročník ZŠ
 ZŠ Dobřichovice - další Další materiály a odkazy k matematice
Zábavná matematika Zábavná matematika pro 1. stupeň - křížovky, pohádky...
 ZŠ Dr. Peška Chrudim - M 1. st. Učební materiály pro 1. stupeň ZŠ
 ZŠ Dr. Peška Chrudim - M 2. st. Učební materiály pro 2. stupeň ZŠ
 Matematický klokan Sborníky úloh z předchozích ročníků soutěže
 Logická olympiáda Ukázky soutěžních úloh
 Bobřík informatiky Možnost vyzkoušet si úlohy z předchozích ročníků soutěže
www.priklady.com Příklady z matematiky pro ZŠ i SŠ

Nahoru


Angličtina
Agenda web  Online cvičení 

Nahoru


Informatika
Bobřík informatiky  Možnost vyzkoušet si úlohy z předchozích ročníků soutěže
Run Marco! Programování formou hry

Nahoru