skola

V části menu, nazvané komplexně "ŠKOLA", najdete všechny informace o škole, které byste mohli hledat.

Tato sekce je určena široké veřejnosti, jak z řad rodičů našich stávajících žáků, tak případně nových žáků, ale také odborníkům z řad ostatních škol, případně různých institucí, které o nás a naší činnosti shánějí nějaké informace.

Pokud byste hledané informace nenašli, neváhejte se na nás obrátit.

Využít můžete formulář "NAPIŠTE NÁM".

ZDE najdete odkaz na Facebook školy.

Zřizovatel:

Město Proseč
náměstí Dr. Tošovského 18
539 44 Proseč

 • tel.: 469 321 137 (hlasový rozcestník)
 • fax: 469 321 327
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • web: www.prosec.cz

Profil a charakteristika školy:

Naše škola není specificky zaměřena, nemá určitou profilaci.

Základní škola a mateřská škola Proseč je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky, mateřská škola se třemi odděleními, školní družina se dvěma odděleními a školní jídelna.

Součásti školyKapacita2020/2021
Základní škola 560 254
Mateřská škola 100 72
Školní družina 60 60
Školní jídelna 520 275

Škola je spádovou školou pro okolní neúplné školy. Autobus, kterým dojíždějí žáci z České Rybné a Miřetína, zastavuje u školy. Ostatní žáci dojíždějící z Nových Hradů, Boru, Leštiny, Doubravic, Mokré Lhoty, Dvořiště, Perálce, Zderaze, Kutřína a Budislavi přicházejí ke škole z náměstí vzdáleného asi 5 minut cesty. Areál školy je částečně oplocen a umístěn stranou od frekventovaných částí obce.

Snažíme se vytvářet školu, kde se děti, rodiče i učitelé cítí dobře.

Chceme podněcovat aktivitu dětí, rozvíjet jejich zvídavost, nastartovat je k celoživotnímu vzdělávání. K životu školy patří projektové dny, akce připravené staršími žáky pro mladší spolužáky, poznávací zájezdy, koncerty pěveckých sborů, sport i společné návštěvy divadelních představení, školní časopis, besedy s významnými osobnostmi a celá řada nepovinných předmětů a kroužků. I proto jsme náš ŠVP nazvali „Škola mnoha možností“.

Velké přestávky i volný čas mohou žáci trávit ve školním areálu, kde je antukové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské lezecké stěny, workoutové hřiště ad.

Naše desatero:

 1. ve škole vytvořit bezpečné prostředí,
  a) dát všem dětem dostatek prostoru pro možnost vyniknout a zažít pocit úspěchu,
  b) vytvářet kvalitní partnerské vztahy (žák – učitel, žák – žák, žák – kolektiv, žák – dospělá osoba, rodič – učitel) – vzájemné respektování,
  c) vytvářet školní klima eliminující patologické jevy,
  d) vést žáky k uvědomění si vyváženosti jejich práv a povinností,
 2. vštěpovat žákům takové vědomosti a dovednosti, které budou pro ně důležité a uplatnitelné v jejich dalším životě, tj. vybavit je potřebnými kompetencemi pro život,
 3. rozvíjet žáka dle jeho možností, vytvářet co nejlepší podmínky pro jeho osobnostní rozvoj,
 4. směřovat výchovu a vzdělávání od obce k regionu, vlasti, Evropě a světu a vytvářet u žáků vědomí spoluodpovědnosti za svůj život, naši společnost i celý svět,
 5. učit žáky chápat nezbytnost efektivní komunikace na základě znalosti především mateřského jazyka, cizích jazyků a využití komunikačních a informačních technologií,
 6. vést žáky k efektivnímu učení a třídění informací, učit tak, aby škola bavila žáky i učitele,
 7. u žáků rozvíjet estetické cítění a vychovávat je k celkové kulturnosti a zdravému životnímu stylu,
 8. umožnit všem dětem smysluplné trávení volného času prostřednictvím nepovinných předmětů, ŠD a zájmových útvarů,
 9. více vtáhnout rodiče do života školy,
 10. realizovat environmentální výchovu zejména v podmínkách školy a obce, a to takovými činnostmi, které mají praktický význam.

Metody práce:

 • frontální výuka
 • práce ve dvojicích, ve skupinkách
 • projektová výuka
 • samostatná práce
 • vyhledávání informací
 • praktická výuka
 • laboratorní práce a pokusy
 • projektové dny
 • exkurze
 • práce s pracovními listy
 • práce s interaktivní tabulí
 • hry a soutěže