Základní škola
Školní řád (platný od 1. 9. 2019) Stáhnout
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (platná od 1. 11. 2019) Stáhnout 
Pravidla pro uvolňování žáků od r. 2017 Stáhnout
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Organizační struktura Základní školy a mateřské školy Proseč k 1. 9. 2019 Stáhnout

  

Školní družina
Vnitřní řád školní družiny (platný od září 2019) Stáhnout
Informace o placení školní družiny 2019 Stáhnout 
Pravidla pro uvolňování žáků od r. 2017 Stáhnout
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí ke vzdělávání ve školní družině (platná od září 2019) Stáhnout
Pokyn k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (platný od června 2018) Stáhnout

 

Školní jídelna
Vnitřní řád školní jídelny (platný od září 2019) Stáhnout
Informace pro rodiče na školní rok 2019/2020 Stáhnout 
Přihláška 2019 Stáhnout
Alergeny Stáhnout

 

Grafika
Manuál loga ZŠ a MŠ Proseč Stáhnout