Základní škola
Školní řád (platný od 1. 9. 2021) Stáhnout
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (platná od 1. 9. 2020) Stáhnout 
Distanční výuka (platné od 15. 10. 2020) Stáhnout
Řád online výuky (platný od 1. 3. 2021) Stáhnout
Pravidla pro uvolňování žáků od r. 2020 Stáhnout
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Organizační struktura Základní školy a mateřské školy Proseč k 1. 9. 2021 Stáhnout

  

Školní družina
Vnitřní řád školní družiny (platný od 1.2.2022) Stáhnout
Informace o placení školní družiny 2022 Stáhnout 
Pravidla pro uvolňování žáků od r. 2020 Stáhnout
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí ke vzdělávání ve školní družině Stáhnout
Pokyn k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (platný od 1. 9. 2022) Stáhnout

 

Školní jídelna
Vnitřní řád školní jídelny (platný od 1. 12. 2021) Stáhnout
Informace pro rodiče na školní rok 2021/2022 Stáhnout 
Přihláška ke stravování Stáhnout
Alergeny Stáhnout

 

Grafika
Manuál loga ZŠ a MŠ Proseč Stáhnout