Základní škola
Školní řád (platný od 1. 9. 2020) Stáhnout
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (platná od 1. 9. 2020) Stáhnout 
Distanční výuka (platné od 15. 10. 2020) Stáhnout
Řád online výuky (platný od 1. 3. 2021) Stáhnout
Pravidla pro uvolňování žáků od r. 2020 Stáhnout
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Organizační struktura Základní školy a mateřské školy Proseč k 1. 9. 2021 Stáhnout

  

Školní družina
Vnitřní řád školní družiny (platný od září 2020) Stáhnout
Informace o placení školní družiny 2021 Stáhnout 
Pravidla pro uvolňování žáků od r. 2020 Stáhnout
Formulář pro uvolňování žáků (4 na stránku) Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí ke vzdělávání ve školní družině (platná od září 2019) Stáhnout
Pokyn k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (platný od června 2018) Stáhnout

 

Školní jídelna
Vnitřní řád školní jídelny (platný od září 2019) Stáhnout
Informace pro rodiče na školní rok 2021/2022 Stáhnout 
Informace pro rodiče na školní rok 2020/2021 Stáhnout 
Přihláška 2020 Stáhnout
Alergeny Stáhnout

 

Grafika
Manuál loga ZŠ a MŠ Proseč Stáhnout

 

Aktuální dokumenty pro konec školního roku 2020
Školní řád - dodatek ke kombinované výuce (aktualizovaný 5. 6. 2020) Stáhnout
Vnitřní řád školního stravování (aktualizovaný 5. 6. 2020) Stáhnout
Čestné prohlášení o o zdravotním stavu dítěte (platné od 15. 5. 2020) Stáhnout
Přihláška k prezenční výuce pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020 Stáhnout
Přihláška k prezenční výuce pro žáky 1. stupně od 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020 Stáhnout
Přihláška k prezenční výuce pro žáky 9. ročníku od 11. 5. 2020 do 5. 6. 2020 Stáhnout