zaci

Tato část menu, nazvaná "ŽÁCI" je věnovaná žákům a informacím, které budou zajímat především je.

Počítáme s tím, že tuto sekci budeme dále rozšiřovat, například o vlastní prostor, který by pro sebe měla každá třída.

Podpora výuky 

Podpora výuky je prostředí GoogleApps, kde má každý žák pro sebe vytvořený účet v rámci školního profilu.
Žáci zde mají k dispozici email, virtuální úložiště dat, textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentace ad. Vše je přístupné odkudkoliv, kde je připojení k internetu.