zaci

Tato část menu, nazvaná "ŽÁCI" je věnovaná žákům a informacím, které budou zajímat především je.

Podpora výuky 

Podpora výuky je prostředí G Suite for Education (dříve GoogleApps), kde má každý žák od 1. do 9. ročníku pro sebe vytvořený školní účet v rámci školního profilu.
Žáci zde mají k dispozici e-mail, virtuální úložiště dat, kalendář, textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentace, grafický editor, videokonference Meet, Učebnu Google atd. Vše je přístupné odkudkoliv, kde je připojení k internetu.