Na této stránce můžete oznámit nepřítomnost svého dítěte ve vyučování. Vyplňte laskavě všechna pole omluvenky.

Tento formulář slouží pouze pro naši informaci a nenahrazuje písemnou omluvenku!

Nepřítomnost žáka je třeba doložit zápisem v žákovské knížce.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Bližší informace o zpracování osobních údajů naleznete zde: