GDPR (informace o zpracování osobních údajů)

Informace podle zákona 106/1999

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytnuté informace na přijaté žádosti

Výroční zprávy o poskytování informací

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

Informace o zpracování osobních údajů z důvodu testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. tříd základní školy

Směrnice o ochraně oznamovatelů