Školní družina
Vnitřní řád školní družiny (platný od 24. 10. 2022) Stáhnout
Informace o placení školní družiny 2023 Stáhnout 
Formulář pro uvolňování žáků  Stáhnout
Kritéria pro přijímání dětí ke vzdělávání ve školní družině Stáhnout
Pokyn k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině (platný od 1. 9. 2023) Stáhnout
Přihláška do školní družiny  Stáhnout