Poplatek za kroužky lze platit prostřednictvím účtu na každé pololetí, a to vždy do 15. dne po zahájení kroužku v daném pololetí, nebo jednorázově na celý školní rok. Pokud nebude poplatek včas uhrazen, je dítě z kroužku automaticky vyloučeno. Pokud kroužek z důvodu protiepidemiologických opatření bude pozastaven, přeplatek bude vrácen.

 Číslo účtu je 1145245329/0800, variabilní symbol platby začíná číslem X (což je číslo uvedené níže v tabulce pro každý kroužek) a dále pokračuje stejným číslem jako je variabilní symbol pro platby za obědy.Připomínám možnost pojištěnců VZP (a možná i dalších pojišťoven) čerpat příspěvek až 800 Kč na pravidelné pohybové aktivity. Podrobné informace naleznete na webových stránkách vašich pojišťoven. 

 

Název (vedoucí kroužku)RočníkDen a časCena za pololetí
Prosečský dřeváček
(Mgr. Dagmar Smělá)
1. - 3. Pondělí
13:00 - 13:45
300 Kč (x = 35)
Prosečský dřeváček
(Mgr. Dagmar Smělá)
4. - 6. Pondělí
14:00 - 14:45
300 Kč (x = 35)
Kroužek technických dovedností a her
(Mgr. Pavel Stodola)
3. - 5. Pátek
12:15 - 13:45
400 Kč (x = 40)
Robotický kroužek
(Mgr. Pavel Stodola)
6. - 7. Čtvrtek
14:00 - 15:30
400 Kč (x = 50)
Technický kroužek - CNC, 3D tiskárny
(Kamil Dostál)
5. - 9. Pátek
13:00 - 14:30
500 kč (x = 60)
Sportovní a pohybové hry
(Petr Hromádka)
1. - 2. Čtvrtek
11:45 - 12:30
300 Kč (x = 80)
Sportovní a pohybové hry
(Petr Hromádka)
3. - 5. Středa
13:55 - 14:40
300 Kč (x = 80)
Sportovní hry
(Petr Hromádka)
6. - 9. Středa
14:45 - 15:45
300 Kč (x = 80)

Kroužek keramiky

(Dana Kaplanová)

1. - 4.

Pondělí

13:00 - 14:30

850 Kč (x = 90)

Kroužek keramiky

(Dana Kaplanová)

5. - 9.

Pondělí

15:05 - 16:35

850 Kč (x = 90)
Florbal
(Ondřej Laška - FbC Skuteč)
1. - 5. Pondělí
16:00 - 17:30
Cenu určí FbC
Florbal
(Ondřej Laška - FbC Skuteč)
6. - 9. Pondělí
17:30 - 19:00
Cenu určí FbC
Hasičský kroužek
(Aleš Vanžura)
1. - 9. Čtvrtek
15:00 - 17:30
Cenu určí SDH
Taneční skupina Mitrix
(Nikol Marková)
1. - 2. Pátek
16:00 - 17:00
600 Kč (x = 70)
Cena za rok
Taneční skupina Mitrix
(Nikol Marková)
3. - 4. Pátek
15:00 - 16:00
600 Kč (x = 70)
Cena za rok
Taneční skupina Mitrix
(Nikol Marková)
5. - 9. Pátek
17:00 - 18:00
600 Kč (x = 70)
Cena za rok
Fotbal - mladší a starší přípravka
(Radek Klíma)
ročník
2013 a mladší
Středa
16:00 - 17:30
Cenu určí FC
Fotbal - mladší žáci
(Petr Macháček)
ročník
2011 a 2012
Pondělí + Čt
16:30 - 18:00
Cenu určí FC 
Fotbal - starší žáci
(Samuel Mészáros)
ročník
2009 a 2010
 Pondělí + Čt
16:00 - 17:30
Cenu určí FC