rodice

Vážení rodiče našich žáků,

v této části menu "RODIČE" najdete všechny informace o tom, jak vzděláváme Vaše děti.

Je zde také sekce věnovaná spolku rodičů SRPDŠ a školské radě.

Kdy a jak kontaktovat učitele

Pokud budete chtít kontaktovat učitele, využívejte k tomu prioritně emailovou komunikaci (emailové adresy najdete na stránce KONTAKTY). Prostřednictvím emailu si můžete sjednat termín a čas telefonního hovoru, případně schůzky.

Školní informační systém 

Školní informační systém je prostředí, ve kterém najdete aktuální klasifikaci Vašeho dítěte (tzv. elektronickou žákovskou knížku), rozvrh a aktuální změny v rozvrhu vašeho dítěte (tzv. suplování).