rodice

Vážení rodiče našich žáků,

v této části menu "RODIČE" najdete všechny informace o tom, jak vzděláváme Vaše děti.

Je zde také sekce věnovaná Spolku rodičů a školské radě.

Kdy a jak kontaktovat učitele

Pokud budete chtít kontaktovat učitele, využívejte k tomu prioritně e-mailovou komunikaci (e-mailové adresy najdete na stránce KONTAKTY). Prostřednictvím e-mailu si můžete sjednat termín a čas telefonního hovoru, případně schůzky.

Školní informační systém 

Školní informační systém je prostředí, ve kterém najdete aktuální klasifikaci Vašeho dítěte (tzv. elektronickou žákovskou knížku), rozvrh a aktuální změny v rozvrhu vašeho dítěte (tzv. suplování), zprávy Komens.

Rodiče se přihlašují údaji pro rodiče, žáci se přihlašují svými údaji, které jsou odlišné od přístupových údajů rodičů.

Prosíme rodiče, aby zkontrolovali osobní údaje v elektronické žákovské knížce a nahlásili nám změny osobních údajů (změna telefonního čísla, adresy atd.).