Na školní rok 2018/2019
Školní vzdělávací program "Škola mnoha možností" 1. 9. 2017 (včetně dodatku č. 1) Stáhnout
Dodatek č. 1 k upravenému ŠVP "Škola mnoha možností" Stáhnout
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (červen 2017) Stáhnout
Koncepce školy 2016-2021 Stáhnout
Plán na školní rok 2018/2019 Stáhnout
Plán spolupráce MŠ a ZŠ 2017/2018 Stáhnout