Na školní rok 2022/2023
ŠVP "Škola mnoha možností 1. 9. 2022  Stáhnout
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (leden 2021) Stáhnout
Koncepce školy 2021-2024 Stáhnout
Plán na školní rok 2022/2023 Stáhnout
Minimální preventivní program ZŠ 2022/2023 Stáhnout