Na školní rok 2022/2023
ŠVP "Škola mnoha možností - škola mnoha nadání" 1. 9. 2022  Stáhnout
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (leden 2021) Stáhnout
Koncepce školy 2021-2024 Stáhnout
Plán na školní rok 2021/2022 Stáhnout
Program ŠPP ZŠ 2021/2022 Stáhnout
Plán práce školního psychologa 2021/2022 Stáhnout
Plán práce výchovného poradce ZŠ 2021/2022 Stáhnout
Minimální preventivní program ZŠ 2021/2022 Stáhnout
Plán preventivních aktivit ZŠ 2021/2022 Stáhnout
Strategický plán vytváření inkluzivního prostředí školy ZŠ a MŠ Proseč Stáhnout
Plán práce pro žáky se SVP ZŠ 2021/2022 Stáhnout
Plán třídnické práce ZŠ 2021/2022 Stáhnout
Plán podpory nadání ZŠ 2021/2022 Stáhnout
Školní program EVVO ZŠ 2021/2022 Stáhnout
Plán ICT 2021/2022 Stáhnout