BEZPEČNĚ MEZI ŠKOLOU A ŠKOLKOU

Projekt NA ZELENOU nadace PARTNERSTVÍ

na zelenou baner


 1. Bezpečně mezi školou a školkou
 2. První pracovní schůzka
 3. Výtvarná soutěž o logo projektu
 4. Mapování
 5. Pěšibus
 6. Beseda s Policií ČR v Poličce
 7. Druhá pracovní schůzka
 8. Předávání mapy projektantovi
 9. Dopravní hřiště
 10. Přístřešek na kola na 1. stupni
 11. DVA PŘECHODY A ŠEST MÍST K PŘECHÁZENÍ
 12. Závod lesní krajinou aneb Zažij den v pohybu
 13. Autosalon 2014 - ISŠT Vysoké Mýto
 14. Předání dopravní studie představitelům města se povedlo…
 15. Dopravní studie
 16. Školní plán mobility

1. Bezpečně mezi školou a školkou

Tak jsme nazvali projekt, do kterého jsme se v rámci grantového programu Na zelenou rozhodli zapojit. Víme, že mnozí školáci vodí do školky své mladší sourozence a pak míří zpět do školy. Víme také, že tato cesta není z hlediska dopravního řešení tak bezpečná, jak bychom si možná přáli. Chybí přechody pro chodce, bezpečná přechodová místa. Proto jsme se rozhodli využít právě výzvy Na zelenou, kterou vyhlásila Nadace Partnerství. Odborná komise koncem března vyhodnotila žádosti škol a deset z nich se rozhodla podpořit. A my patříme mezi jednu z nich! Z celkové možné částky 70 000 Kč jsme získali 62 000 Kč. A o co v projektu vlastně půjde?
V grantovém programu Na zelenou hrají klíčovou roli samotné děti.
Je postaven tak, že se mohou účastnit veškerých jeho aktivit, včetně těch odborných. Cílem je seznámit školáky s bezpečností silničního provozu způsobem, který je motivuje k většímu zájmu o veřejné záležitosti.
Co všechno děti zažijí?
Pod vedením svých pedagogů i aktivních rodičů děti nejprve zmapují nebezpečná místa na cestě mezi školou a školkou. Na základě této mapy dopravní projektant vypracuje dopravní studii s návrhy konkrétních opatření. V závěru projektu pak děti studii slavnostně předají zástupcům města Proseč, kteří ji využijí jako jeden z podkladů pro realizaci navržených opatření.
V listopadu vznikne školní plán mobility. Představíme a projednáme dopravní studii, kterou předáme nejen zástupcům městského úřadu, ale vyvineme tlak na úřady, aby opatření navržená ve studii byla realizována.

Mgr. Milena Tobiášová, koordinátorka projektu

Nahoru


2. První pracovní schůzka

pana starosty Jana Macháčka,
dopravního projektanta Ing. Lukáše Tobeše
a ředitele školy Mgr. Josefa Roušara.

schuzka 1 1 m   schuzka 1 2 m

Nahoru


3. Výtvarná soutěž o logo projektu

Nejzajímavější práce jsou ke shlédnutí ZDE.

Mgr. Milena Tobiášová

Nahoru


4. Mapování

Pár fotek je ZDE.

Nahoru


5. Pěšibus

Tak jsme nazvali další aktivitu, která rozvíjí spolupráci mezi školou a školkou. A o co šlo tentokrát? Žáci devátých tříd vyzvedli budoucí prvňáčky ve školce, aby je naučili a ukázali, jak a kde přecházet silnici, jak se správně rozhlédnout a zvládnout tak bezpečně cestu do školy. Ve škole si pak předškoláci na vlastní kůži nanečisto vyzkoušeli vyučovací hodinu s paní učitelkou Lenkou Kvapilovou.

2014 05 23 pesibus m

Více fotografií pěšibusu si můžete prohlédnout na rajce.net

Mgr. Milena  Tobiášová, Mgr. Alena Zvárová

Nahoru


6. Beseda s Policií ČR v Poličce

Dne 12. června 2014 se žáci čtvrté třídy zúčastnili besedy s Policií ČR přímo na služebně v Poličce. Děti si mohly prohlédnout veškeré potřebné vybavení policisty včetně zbraní, povídaly si o tom, jak se bezpečně pohybovat a jezdit na kole, poznávaly dopravní značky. Prohlédli jsme si celu předběžného zadržení a všichni jsme se shodli na jednom. Nocovat bychom tam určitě nechtěli.

2014 06 12 beseda policie m 

Více fotografií z besedy s Policií ČR v Poličce si můžete prohlédnout na rajce.net

Mgr. Kateřina Klimešová

Nahoru


7. Druhá pracovní schůzka

pana starosty Jana Macháčka,
místostarosty Františka Skaly,
dopravního projektanta Ing. Lukáše Tobeše,
komisařky dopravního inspektorátu PK Policie ČR por. Ing. Bc. Natalie Juráňové,
ředitele školy Mgr. Josefa Roušara a zástupkyně ředitele Mgr. Jarmily Michálkové.

schuzka 2 1 m   schuzka 2 2 m 

Nahoru


8. Předávání mapy projektantovi

19. června jsme měli ve škole projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ jehož program si připravili žáci devátých ročníků. Zahájení celého programu proběhlo v areálu „na schodech“, kde se shromáždila celá škola.
Zástupci žákovského parlamentu nejprve předali finanční dar Pavlu Doležalovi, který je díky prodělanému zánětu míchy upoután na invalidní vozík. Částku 5.000,- Kč žáci získali sběrem papíru a sbírkou peněz, kterou ve škole mezi sebou a učiteli uskutečnili.
Poté zástupci žáků předali školní mapu „nebezpečných míst“ projektantu firmy MDS Projekt ing. Lukáši Tobešovi. Mapa „nebezpečných míst“ vznikla díky nadaci Partnerství projektu NA ZELENOU během měsíce května a června. Žáci celé školy, zaměstnanci školy, ale i rodiče vyhodnocovali místa v proseči, kde se žáci cítí ohroženy dopravou na své cestě do školy a ze školy. Pan inženýr slíbil, že udělá, co bude v jeho silách a že se nás pokusí nezklamat.
Potom již následoval projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, který zahájili hasiči svým představením zásahu při dopravní nehodě. Viz ZDE.

2014 06 19 predavani mapy m

Více fotografií z předávání mapy projektantovi si můžete prohlédnout na rajce.net

Mgr. Josef Roušar

Nahoru


9. Dopravní hřiště

dopravni hriste m

Nahoru


10. Přístřešek na kola na 1. stupni

 

pristresek na kola 1 m   pristresek na kola 2 m 

Nahoru


11. DVA PŘECHODY A ŠEST MÍST K PŘECHÁZENÍ

To je výsledek jednání, které se uskutečnilo 19. června na Základní škole Proseč v rámci projektu NA ZELENOU: „Bezpečně mezi školkou a školou“. Jednání se zúčastnil projektant Ing. Lukáš Tobeš - zástupce firmy MDS Projekt, por. Ing. Bc. Natalie Juráňová - komisařka dopravního inspektorátu PK Policie ČR, starosta Jan Macháček a místostarosta František Skala za Město Proseč a Mgr. Josef Roušar a Mgr. Jarmila Michálková za řešitele projektu Základní školu Proseč.
Ing. Tobeš měl připravenou pracovní verzi dopravní studie, ve které reaguje nejen na mapu nebezpečných míst (viz minulý prosečský zpravodaj), ale také na komentář, který téměř 200 dětí k nebezpečným místům napsalo: „chybí přechody“, „je špatný výhled do křižovatek kvůli parkujícím automobilům“, „vysoká rychlost projíždějících automobilů“, „nepřehledná místa pro přecházení“. K těmto argumentům přihlédla i Ing. Juráňová a uznala, že jsou naprosto relevantní.
Výsledkem našeho projektu bude dopravní studie, která bude řešit zatím nejpalčivější místa na prosečském náměstí a v jeho blízkém okolí. Starosta Jan Macháček aktivitu školy vítá a nejen že je připraven navržené úpravy zrealizovat, ale hodlá dále pokračovat v řešení dopravních problémů prosečského náměstí (přesně nevymezené křižovatky, neurčité parkování a další).
V dotazníkovém šetření, které je také součástí projektu, jsme se dozvěděli, že až 38% dětí by rádo jezdilo do školy na kole.

mapa m 

Mgr. Josef Roušar

Nahoru


12. Závod lesní krajinou aneb Zažij den v pohybu

Zažij den v pohybu

Učení a školní batohy jsme 3. října nechali doma. Místo toho jsme se oblékli do sportovního a do školy vyrazili pěkně po svých nebo na kole. Tak začal Závod lesní krajinou, každoročně pořádaný den plný sportu, pohybu a dobré nálady. Jako odměna pro všechny, kteří se v tento den dopravili do školy vlastními silami, byla připravena společná sladká snídaně.

2014 10 03 cesta m

Více fotografií z cesty do školy po svých si můžete prohlédnout na rajce.net

 

2014 10 03 snidane m

Více fotografií ze snídaně za odměnu a na posilněnou si můžete prohlédnout na rajce.net

 

Poté, co jsme se pořádně posilnili, vyrazili jsme k lomu na Pánově kopci. Nejprve jsme připravili stanoviště startérů a rozhodčích, po trasách se rozmístily hlídky a značení. A to už cyklisté obdrželi svá startovní čísla a vyráželi na trať. Jak vypadali po příjezdu? Sportovní nadšení z nich přímo sršelo. Někdo se blátu vyhýbal, jiný si je užil, přesto však bylo v očích závodníků vidět nadšení, zápal i radost z odvedené práce.

Když za námi dorazili běžci, seznámila je p. uč. Karla Nováková s pořadím tříd. Závod odstartovala děvčata z devítky. Kdo nesportoval, hrál hry, povídal si s kamarády, kibicoval rozhodčím do práce... Někteří cyklisté měli ještě tolik energie, že si užili i běh, a byli v něm hodně úspěšní. 
A přestože sluníčko na nás vykouklo až ke konci závodů, bylo nám v přírodě příjemně a den jsme si náležitě vychutnali. Odcházeli jsme s dobrým pocitem, že jsme pro sebe něco udělali.

Poděkování patří paní učitelce Karle Novákové, za perfektní organizaci, ale i ostatním organizátorům, učitelům i žákům, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu celého dne. V neposlední řadě děkujeme i našim paním kuchařkám, které pro nás připravili výbornou snídani. DĚKUJEME.

2014 10 03 zavod 2st m 

Více fotografií ze závodu lesní krajinou si můžete prohlédnout na rajce.net

Mgr. Milena Tobiášová

Nahoru


13. Autosalon 2014 - ISŠT Vysoké Mýto

Dne 14. 11. jsme se jeli podívat na Autosalon do Vysokého Mýta.
Po usednutí ve třídě nás po přivítání čekala krátká prezentace školy a po ní prezentace o firmě Iveco Czech Republic ve Vysokém Mýtě. V další učebně jsme se dozvěděli o firmě Junker, která má sídlo v Holicích, zároveň nás paní pozvala na exkurzi.
Poté jsme konečně přešli do dílen, kde nás tentokráte přivítala krásná auta a atmosféra. Rozešli jsme se a prohlídli si auta i nějaké další „atrakce". Mezi ně patřila i simulace autonehody, jinak řečeno auto, které se otáčelo o 360°. Samozřejmě jsme si to chtěli všichni vyzkoušet, ale našli se i ti, kteří měli strach. Do auta jsem si sedla i já spolu s Radkou Vondrovou, Pepou Holcem a Karlem Herynkem. Povinně jsme se připoutali a už jen čekali, co se bude dít. Poprvé, co se auto otočilo, jsem strachy polkla i žvýkačku. Poté jsem nemohla dělat nic jiného, než křičet a čekat na to, až bude konec. Pocit to nebyl zrovna nejhezčí, i když v realitě by to bylo o moc horší.
Na autosalonu byla přítomna i paní ing. Jana Pernicová, která je náměstkyní hejtmana našeho kraje.
Po skončení prohlídky jsme vyplnili všichni pro pana učitele Mikuleckého dotazník, který jsme odevzdali doprovodu v autobuse.
Jako celá třída jsme se dohodli na tom, že byla moc krátká doba na to vše stihnout projít. Jinak se nám tento výlet líbil a byli jsme spokojeni.

2014 11 14 autosalon m 

Více fotografií z autosalonu si můžete prohlédnout na rajce.net

Anežka Šilhánková

Nahoru


14. Předání dopravní studie představitelům města se povedlo…

DĚTI SVŮJ ÚKOL SPLNILY ... NYNÍ JE TO NA MĚSTU!

Projekt s názvem Bezpečně mezi školou a školkou završili v pondělí 24. listopadu zástupci žákovského parlamentu (Lucka Drahošová, Víťa Lustyk a Jan Síla) slavnostním předáním dopravní studie panu starostovi Janu Macháčkovi, přímo na Městském úřadu v Proseči. Dopravní studii zpracoval pan Ing. Tobeš na základě školní mapy nebezpečných míst, která vzešla z dotazníkového šetření, probíhajícího na naší škole v květnu. Po krátkém shrnutí průběhu projektu předala Lucka Drahošová do rukou pana starosty kompletní studii s navrženými opatřeními. Ta by měla řešit pět nejzávažnějších míst v okolí náměstí. Pan starosta přijal dokument velmi zodpovědně a přislíbil navržené změny realizovat v nejbližší možné době. Tímto bychom mu chtěli velmi poděkovat. Poděkování patří samozřejmě i našim žákům, rodičům, zaměstnancům a všem, kteří se na průběhu projektu podíleli. Sama za sebe hodnotím naši práci jako velmi zdařilou a přínosnou.

Oficiální tisková zpráva Nadace Partnerství je k nahlédnutí ZDE.

2014 11 24 predavani studie m 

Více fotografií z předávání dopravní studie starostovi si můžete prohlédnout na rajce.net

Mgr. Milena Tobiášová

Nahoru


15. Dopravní studie

Průvodní zpráva
Situace
Přehledná mapa

 

Mgr. Josef Roušar

Nahoru


16. Školní plán mobility

Školní plán mobility je ke stažení ZDE.

 

Mgr. Milena Tobiášová

Nahoru