V letech 2012 – 2014 probíhal na naší škole ekologický projekt „Arboretum a ekozahrada,“ jehož realizací bylo zkvalitnit životní prostředí areálu naší školy a umožnit lepší péči žáků o tento areál.

arboretum3arboretum4

Projekt se skládal z těchto aktivit:

1. Úklid prostoru kolem starého kompostu a odvoz odpadu (mimo jiné staré cisterny na vodu) - provedly Služby města Proseč.
Následovala výroba a montáž ohrazení kompostu (ocelová konstrukce a na ni připevněné plastové desky), kterou provedla firma Petr Novák, Zderaz.
2. Zakoupili jsme nářadí podle seznamu na práce v terénu (22 ks nářadí, 2 stavební kolečka, 1 ruční vozík a 2 zahradní kolečka XL) v prodejně Kadlec a spol. s. r. o. Proseč.
3. Dokoupili jsme chybějící rostliny a dřeviny (28 ks) podle seznamu ve Školkách Litomyšl, spol. s. r. o. a v Květinovém studiu paní Ilony Tomáškové v Proseči. Na jejich vysazení se podíleli žáci v hodinách pracovních činností. Soustavnou údržbu a péči o rostliny zajišťují žáci a učitelé v předmětu pracovní činnosti.
4. Zakoupili jsme 6 betonových laviček Comfort od dodavatele paní Iva Hegerová KOVO – ART Poděbrady. Na jejich sestavení, rozmístění a ukotvení se podíleli žáci.
5. Zakoupili jsme pítko pro ptáky v prodejně Lomykámen s. r. o v Proseči a obdrželi jsme jako sponzorský dar 2 pítka navíc. 7 budek a 2 krmítka vyrobili žáci v hodinách pracovních činností.
6. Pan Miloš Vávra vyrobil a osadil 2 sloupy pro informační tabule. Popisy na tabule připravil pan učitel Jan Stodola.
7. Grafické zpracování, předtiskovou přípravu a výrobu 11 kusů informačních tabulí A4, dibold 3 mm, UV laminace provedl pan Pavel Vítek, Josefa Ressela, Pardubice.
8. Pan Miloš Vávra vyrobil osazení informačních tabulí (dřevěné podkladové desky pod informační tabule).

arboretum5arboretum6

 Zpracovali: Mgr. Šárka Kovářová, Mgr. Jan Stodola


Informační tabule: 

dub letni mdub zimni mhabr obecny mhloh jednosemeny mjavor babyka mjavor jasanolisty mjilm drsny mlipa stribrna mlipa zelena molse seda mplatan javorolisty m


Projekt byl spolufinancován z dotace Revolvingového fondu MŽP ČR.

arboretum1