Neobdrželi jsme žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.