Školní rok 2023/2024

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 8. B. 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
Matematika  Mgr. Jana Čejková
Anglický jazyk  Mgr. Milena Tobiášová
Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
Dějepis Mgr. Adéla Zvárová
Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová 
Výchova k občanství Mgr. Andrea Boháčová 
Chemie Mgr. Petra Hospodková
Informatika Bc. Vladimír Roček
Přírodopis  Mgr. Andrea Boháčová
Fyzika Mgr. Pavel Stodola
Výchova k hudebnosti Mgr. Andrea Boháčová 
Výtvarná výchova Mgr. Petr Košňar
Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Šárka Kovářová
Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová