Součásti školy

Událo se

 • Činoherní anglicko – české pohádky

  Little Red Riding Hood a Peter Black

 • Přání pro maminky

  od dětí z družiny

 • Návštěva Poslanecké sněmovny

  a Muzeum fantastických iluzí

 • Součásti školy

   Školní rok 2022/2023

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 4. třídu. 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

   

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk PaedDr. Hana Mrkosová
  Český jazyk Bc. Lucie Šibravová
  Matematika PaedDr. Hana Mrkosová
  Matematika Bc. Lucie Šibravová
  Anglický jazyk Mgr. Alena Zvárová
  Anglický jazyk Martina Nováková
  Přírodověda Mgr. Andrea Boháčová
  Vlastivěda Mgr. Karla Nováková
  Hudební výchova Mgr. Kateřina Jílková
  Výtvarná výchova Mgr. Denisa Rychová
  Pracovní činnosti Mgr. Kateřina Drahošová
  Tělesná výchova Mgr. Karla Nováková
  Základy informatiky Mgr. Petr Košňar
  Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá

   


   Minulý školní rok 2021/22

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk PaedDr. Hana Mrkosová
  Matematika PaedDr. Hana Mrkosová
  Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Prvouka Mgr. Karla Nováková
  Hudební výchova Mgr. Lenka Tomášková
  Výtvarná výchova PaedDr. Hana Mrkosová
  Pracovní činnosti Martina Nováková
  Tělesná výchova Mgr. Karla Nováková
  Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá

   

   Školní rok 2022/2023

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 9. B. 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk  Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Dějepis Bc. Adéla Zvárová
  Zeměpis Mgr. Karla Nováková
  Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
  Fyzika Mgr. Pavel Stodola
  Výchova k občanství Mgr. Petr Košňar
  Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
  Výchova k hudebnosti Mgr. Lenka Tomášková
  Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Petr Košńar, Mgr. Milena Tobiášová
  Hudební dílna Mgr. Lenka Tomášková
  Výtvarná výchova Mgr. Petr Košňar
  Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
  Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
  Chemie Bc. Markéta Nováková
  Domácnost Mgr. Jana Čejková
  Seminář z ČJ Mgr. Zdeněk Pecina  
  Matematika informatika Mgr. Pavel Stodola 
  Psaní na počítači Mgr. Petr Košňar
  Informatika Samuel Mészáros
  Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
  Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová

   


   

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk  Mgr. Denisa Rychová
  Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Matematika Mgr. Pavel Stodola
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Dějepis Bc. Adéla Zvárová
  Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
  Přírodopis Mgr. Jan Stodola
  Fyzika Bc. Vladimír Roček
  Výchova k občanství Mgr. Petr Košňar
  Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
  Výchova k hudebnosti Mgr. Jana Pavlovičová
  Hudební dílna Mgr. Lenka Tomášková
  Výtvarná výchova Mgr. Petr Košňar
  Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
  Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
  Chemie Bc. Markéta Binková
  Domácnost Mgr. Jana Čejková
  Seminář z ČJ Mgr. Zdeněk Pecina  
  Matematika informatika Mgr. Pavel Stodola 
  Psaní na počítači Mgr. Petr Košňar
  Informatika Mgr. Jana Čejková  
  Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
  Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová

   Školní rok 2022/2023

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 9. A.  

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

   

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk  Mgr. Jana Pavlovičová
  Český jazyk  Mgr. Lenka Tomášková
  Matematika  Mgr. Jana Čejková
  Matematika  Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Chemie Bc. Markéta Nováková
  Dějepis Bc. Adéla Zvárová
  Zeměpis Mgr. Karla Nováková
  Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
  Fyzika Mgr. Pavel Stodola
  Výchova k občanství Mgr. Jana Pavlovičová
  Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
  Výchova k hudebnosti Mgr. Jana Pavlovičová
  Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Petr Košňar, Mgr. Milena Tobiášová
  Výtvarná výchova Mgr. Jana Pavlovičová
  Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
  Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
  Hudební dílna  Mgr. Lenka Tomášková
  Sportovní hry Petr Hromádka
  Domácnost Mgr. Jana Čejková
  Seminář z ČJ Mgr. Zdeněk Pecina  
  Matematika informatika Mgr. Pavel Stodola 
  Psaní na počítači Mgr. Petr Košňar 
  Informatika Mgr. Jana Čejková  
  Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
  Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová

   


   

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk  Mgr. Jana Pavlovičová
  Český jazyk  Mgr. Denisa Rychová
  Matematika  Mgr. Pavel Stodola
  Matematika  Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Chemie Bc. Markéta Binková
  Dějepis Bc. Adéla Zvárová
  Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
  Přírodopis Mgr. Jan Stodola
  Fyzika Bc. Vladimír Roček
  Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
  Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
  Výchova k hudebnosti Mgr. Jana Pavlovičová
  Výtvarná výchova Mgr. Jana Pavlovičová
  Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
  Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
  Hudební dílna  Mgr. Lenka Tomášková
  Sportovní hry Petr Hromádka
  Domácnost Mgr. Jana Čejková
  Seminář z ČJ Mgr. Zdeněk Pecina  
  Matematika informatika Mgr. Pavel Stodola 
  Psaní na počítači Mgr. Petr Košňar 
  Informatika Mgr. Jana Čejková  
  Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
  Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová

  Školní rok 2022/2023

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 6. B.

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
  Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Přírodopis Petr Hromádka
  Zeměpis Mgr. Karla Nováková
  Dějepis Mgr. Zdeněk Pecina
  Fyzika Bc. Vladimír Roček
  Výchova k občanství Mgr. Michaela Karmasová
  Hudební výchova Mgr. Andrea Boháčová
  Pracovní činnosti Mgr. Petr Košňar
  Výtvarná výchova Mgr. Michaela Kadrmasová
  Tělesná výchova - dívky Mgr. Romana Pešková
  Tělesná výchova - chlapci Petr Hromádka
  Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá
  Informatika Bc. Vladimír Roček

   


   Minulý školní rok 2021/22

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Hana Lacmanová
  Matematika Mgr. Hana Lacmanová
  Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
  Přírodověda Mgr. Stodola Jan
  Vlastivěda Mgr. Hana Lacmanová
  Hudební výchova Mgr. Lenka Tomášková
  Pracovní činnosti Mgr. Petr Košňar
  Výtvarná výchova Mgr. Hana Lacmanová
  Tělesná výchova Mgr. Hana Lacmanová
  Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá
  Práce na počítači Samuel Mészáros

  Školní rok 2022/2023

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 6. A.

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
  Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Přírodopis Petr Hromádka
  Zeměpis Mgr. Karla Nováková
  Dějepis Mgr. Zdeněk Pecina
  Fyzika Bc. Vladimír Roček
  Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
  Hudební výchova Mgr. Lenka Tomášková
  Pracovní činnosti Mgr. Petr Košňar
  Výtvarná výchova Mgr. Lenka Tomášková
  Tělesná výchova - dívky Mgr. Romana Pešková
  Tělesná výchova - chlapci Petr Hromádka
  Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá
  Informatika Samuel Mészáros

   


   Minulý školní rok 2021/22

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Hana Lacmanová
  Matematika Mgr. Hana Lacmanová
  Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
  Přírodověda Mgr. Stodola Jan
  Vlastivěda Mgr. Hana Lacmanová
  Hudební výchova Mgr. Lenka Tomášková
  Pracovní činnosti Mgr. Petr Košňar
  Výtvarná výchova Mgr. Hana Lacmanová
  Tělesná výchova Mgr. Hana Lacmanová
  Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá
  Práce na počítači Samuel Mészáros

   Školní rok 2022/2023

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 8. A.  

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

   

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk  Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk  Mgr. Denisa Rychová
  Matematika  Mgr. Michaela Kadrmasová
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Anglický jazyk  Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
  Dějepis Bc. Adéla Zvárová
  Zeměpis Mgr. Karla Nováková
  Chemie Mgr. Šárka Kovářová
  Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
  Informatika Mgr. Jana Čejková
  Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
  Fyzika Mgr. Pavel Stodola
  Výchova k hudebnosti Mgr. Lenka Tomášková
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Výtvarná výchova Mgr. Karla Nováková
  Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Karla Nováková, Petr Hromádka
  Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
  Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček

   


   Minulý školní rok 2021/22

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk  Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk  Mgr. Denisa Rychová
  Matematika  Mgr. Michaela Kadrmasová
  Matematika Mgr. Šárka Kovářová
  Anglický jazyk  Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
  Dějepis Bc. Adéla Zvárová
  Zeměpis Mgr. Karla Nováková
  Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
  Základy informatiky Mgr. Jana Čejková
  Přírodopis - chlapci Mgr. Andrea Boháčová
  Přírodopis - dívky Mgr. Andrea Boháčová
  Fyzika Bc. Vladimír Roček
  Výchova k hudebnosti Mgr. Lenka Tomášková
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Výtvarná výchova Mgr. Karla Nováková
  Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Karla Nováková
  Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
  Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
  Sportovní hry Petr Hromádka
  Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
  Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová

   Školní rok 2022/2023

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 8. B. 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Matematika  Mgr. Jana Čejková
  Anglický jazyk  Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
  Dějepis Bc. Adéla Zvárová
  Zeměpis Mgr. Karla Nováková
  Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
  Chemie Mgr. Šárka Kovářová
  Informatika Samuel Mészáros
  Přírodopis  Mgr. Andrea Boháčová
  Fyzika Mgr. Pavel Stodola
  Výchova k hudebnosti Mgr. Lenka Tomášková
  Výtvarná výchova Mgr. Milena Tobiášová
  Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Karla Nováková, Petr Hromádka
  Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
  Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
  Sportovní hry Petr Hromádka
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová

   


   Minulý školní rok 2021/22

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Matematika  Mgr. Šárka Kovářová
  Anglický jazyk  Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk  Mgr. Petr Košňar
  Dějepis Bc. Adéla Zvárová
  Zeměpis Mgr. Karla Nováková
  Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
  Základy informatiky Mgr. Jana Čejková
  Přírodopis - chlapci Mgr. Andrea Boháčová
  Přírodopis - dívky Mgr. Andrea Boháčová
  Fyzika Bc. Vladimír Roček
  Výchova k hudebnosti Mgr. Jana Pavlovičová
  Výtvarná výchova Mgr. Milena Tobiášová
  Tělesná výchova - obě skupiny dívky i chlapci Mgr. Karla Nováková
  Pracovní činnosti - skupina dívky Mgr. Milena Tobiášová
  Pracovní činnosti - skupina chlapci Bc. Vladimír Roček
  Sportovní hry Petr Hromádka
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová
  Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová

  Školní rok 2022/2023 - počet žáků 262 (137/125)

   

  SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  Seznam sešitů a pomůcek pro 1. stupeň ZŠ

  Seznam sešitů a pomůcek pro 2. stupeň ZŠ

   

  TřídaTřídní učitelUčebnaPočet žáků (chlapců/dívek)
  1. třída Mgr. Hana Lacmanová 2. východní  23 (10/13)
  2. třída Mgr. Věra Stoklasová 1. západní  26 (13/13)
  3. třída Mgr. Dagmar Smělá 1. východní  20 (11/9)
  4. třída PaedDr. Hana Mrkosová 3. východní  21 (15/6)
  5. A Mgr. Kateřina Jílková 4. západní  19 (11/8)
  5. B Mgr. Zuzana Nováková 4. východní  18 (12/6)
  6. A Mgr. Lenka Tomášková český jazyk  14 (6/8)
  6. B Mgr. Michaela Kadrmasová učebna jazyků  15 (8/7)
  7. A Mgr. Denisa Rychová matematika  15 (7/8)
  7. B Mgr. Andrea Boháčová přírodopis  17 (5/12)
  8. A Mgr. Karla Nováková malá sborovna  18 (11/7)
  8. B Mgr. Milena Tobiášová učebna jazyků  17 (9/8)
  9. A

  Mgr. Jana Pavlovičová

  hudební výchova

   19 (8/11)

  9.B Mgr. Petr Košňar

  zeměpis

  20 (11/9)

   


   

   Školní rok 2022/2023

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 7. A . 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
  Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Šárka Kovářová
  Anglický jazyk   Mgr. Petr Košňar
  Anglický jazyk   Mgr. Milena Tobiášová
  Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
  Informatika Samuel Mészáros
  Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
  Tělesná výchova Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
  Fyzika Bc. Vladimír Roček
  Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
  Výtvarná výchova Mgr. Denisa Rychová
  Hudební výchova Mgr. Andrea Boháčová
  Pracovní činnosti - chlapci Bc. Vladimír Roček
  Pracovní činnosti - dívky Mgr. Šárka Kovářová
  Dějepis Bc. Adéla Zvárová
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová

   


   Minulý školní rok 2021/22

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
  Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk   Mgr. Petr Košňar
  Anglický jazyk   Mgr. Alena Zvárová
  Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
  Základy informatiky  Samuel Mészáros
  Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
  Tělesná výchova Mgr. Romana Pešková, Mgr. Karla Nováková
  Fyzika Bc. Markéta Binková
  RKD Mgr. Denisa Rychová
  Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
  Výtvarná výchova Mgr. Denisa Rychová
  Hudební výchova Mgr. Jana Pavlovičová
  Pracovní činnosti - chlapci Bc. Vladimír Roček
  Pracovní činnosti - dívky Mgr. Jan Stodola
  Dějepis Mgr. Zdeněk Pecina
  Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
  Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová

  Školní rok 2022/2023

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 7. B. 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
  Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Šárka Kovářová
  Anglický jazyk   Mgr. Petr Košňar
  Anglický jazyk   Mgr. Milena Tobiášová
  Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
  Informatika Samuel Mészáros
  Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
  Tělesná výchova Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
  Fyzika Bc. Markéta Nováková
  Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
  Výtvarná výchova Bc. Markéta Nováková
  Hudební výchova Mgr. Andrea Boháčová
  Pracovní činnosti - chlapci Bc. Vladimír Roček
  Pracovní činnosti - dívky Mgr. Šárka Kovářová
  Dějepis Bc. Markéta Nováková
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová

   


   Minulý školní rok 2021/22

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
  Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk   Mgr. Petr Košňar
  Anglický jazyk   Mgr. Alena Zvárová
  Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
  Základy informatiky  Samuel Mészáros
  Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
  Tělesná výchova Mgr. Romana Pešková, Mgr. Karla Nováková
  Fyzika Bc. Markéta Binková
  RKD Mgr. Andrea Boháčová
  Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
  Výtvarná výchova Mgr. Denisa Rychová
  Hudební výchova Mgr. Jana Pavlovičová
  Pracovní činnosti - chlapci Bc. Vladimír Roček
  Pracovní činnosti - dívky Mgr. Jan Stodola
  Dějepis Mgr. Zdeněk Pecina
  Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
  Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová