Součásti školy

Událo se

 • Rej masek v družině

  Přehlídka princezen, kočiček a legračních klaunů

 • Atlas světa s sebou!

  Okresní kolo Zeměpisné olympiády v Chrudimi

 • U lavice dítě stálo, báseň směle přednášelo...

  Školní recitační soutěž

 • Součásti školy

  Školní rok 2023/2024 - Chlapci: 136 Dívky: 122, Celkem žáků: 258

   

  SEZNAM SEŠITŮ A POMŮCEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  Seznam sešitů a pomůcek pro 1. stupeň ZŠ

  Seznam sešitů a pomůcek pro 2. stupeň ZŠ

   

  TřídaTřídní učitelUčebnaPočet žáků (chlapců/dívek)
  1. třída Mgr. Kateřina Jílková 4. západní  26 (15/11)
  2. třída Mgr. Hana Lacmanová 2. východní  23 (11/12)
  3. třída Mgr. Věra Stoklasová 1. západní  24 (12/12)
  4. třída Mgr. Zuzana Nováková 4. východní  20 (12/8)
  5. třída Bc. Lucie Šibravová 3.východní  22 (16/6)
         
  6. A Mgr. Petra Hospodková český jazyk  22 (10/12)
  6. B Mgr.Jana Čejková hudební výchova  22 (13/9)
  7. A Mgr. Lenka Tomášková malá sborovna  14 (5/9)
  7. B Mgr. Michaela Kadrmasová učebna jazyků  15 (8/7)
  8. A Mgr. Denisa Rychová matematika  16 (8/8)
  8. B Mgr. Andrea Boháčová přírodopis přístavba  18 (6/12)
  9. A

  Mgr. Karla Nováková

  zeměpis

   18 (11/7)

  9.B Mgr. Milena Tobiášová

  učebna jazyků přístavba

  18 (9/9)

                                                                                                                                                                                                                                                               Chlapci: 134 Dívky: 121, Celkem: 255


   

   Školní rok 2023/2024

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 1. třídu.

  Videokonference se školní psycholožkou: PŘIPOJIT SE  

   

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Kateřina Jílková
  Matematika Mgr. Kateřina Jílková
  Anglický jazyk Martina Nováková
  Anglický jazyk Jitka Poslušná
  Prvouka Mgr. Kateřina Jílková
  Pracovní činnosti Mgr. Kateřina Jílková
  Výtvarná výchova Mgr. Kateřina Jílková
  Hudební výchova Mgr. Kateřina Jílková
  Tělesná výchova Mgr. Kateřina Jílková
  Přípravný pěvecký sbor Mgr. Lenka Tomášková

   Školní rok 2023/2024

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 2. třídu. 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Hana Lacmanová
  Matematika Mgr. Hana Lacmanová
  Anglický jazyk Martina Nováková
  Anglický jazyk Mgr. Zuzana Nováková
  Prvouka Mgr. Hana Lacmanová
  Pracovní činnosti Mgr. Hana Lacmanová
  Výtvarná výchova Mgr. Hana Lacmanová
  Hudební výchova Mgr. Hana Lacmanová
  Tělesná výchova Mgr. Hana Lacmanová
  Přípravný pěvecký sbor Mgr. Lenka Tomášková

   Školní rok 2023/2024

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 3. třídu. 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Věra Stoklasová
  Matematika Mgr. Věra Stoklasová 
  Anglický jazyk Mgr. Věra Stoklasová 
  Prvouka Mgr. Zuzana Nováková
  Pracovní činnosti Mgr. Věra Stoklasová 
  Výtvarná výchova Mgr. Věra Stoklasová 
  Hudební výchova  Mgr. Věra Stoklasová 
  Tělesná výchova Mgr. Věra Stoklasová 
  Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá

   Školní rok 2023/2024

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 4. třídu. 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

   

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Zuzana Nováková
  Matematika Mgr. Zuzana Nováková
  Anglický jazyk Mgr. Zuzana Nováková
  Anglický jazyk Martina Nováková
  Přírodověda Mgr. Andrea Boháčová
  Vlastivěda Mgr. Karla Nováková
  Hudební výchova Mgr. Dagmar Smělá
  Výtvarná výchova Mgr. Zuzana Nováková
  Pracovní činnosti Mgr. Zuzana Nováková
  Tělesná výchova Mgr. Zuzana Nováková
  Základy informatiky Samuel Mészáros
  Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá

   Školní rok 2023/2024

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 5. 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT 

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk PaedDr. Hana Mrkosová
  Matematika PaedDr. Hana Mrkosová
  Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
  Přírodověda Mgr. Andrea Boháčová
  Pracovní činnosti Mgr. Denisa Rychová
  Výtvarná výchova PaedDr. Hana Mrkosová
  Hudební výchova Mgr. Dagmar Smělá
  Tělesná výchova Mgr. Karla Nováková
  Vlastivěda Mgr. Karla Nováková
  Základy informatiky Samuel Mészáros
  Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá

  Školní rok 2023/2024

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 6. A.

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk Bc. Lucie Šibravová
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
  Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk Mgr. Alena Zvárová
  Přírodopis Mgr. Petra Hospodková
  Zeměpis Mgr. Karla Nováková
  Dějepis Mgr. Adéla Zvárová
  Fyzika Mgr. Petra Hospodková 
  Výchova k občanství Mgr. Petra Hospodková 
  Hudební výchova Mgr. Lenka Tomášková
  Pracovní činnosti Bc. Vladimír Roček
  Pracovní činnosti Mgr. Šárka Kovářová
  Výtvarná výchova Mgr. Petra Hospodková 
  Tělesná výchova - dívky Mgr. Romana Pešková
  Tělesná výchova - chlapci Mgr. Karla Nováková
  Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
  Informatika Samuel Mészáros

  Školní rok 2023/2024

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 6. B.

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk Bc. Lucie Šibravová
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
  Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Anglický jazyk Mgr. Alena Zvárová
  Přírodopis Mgr. Petra Hospodková
  Zeměpis Mgr. Karla Nováková
  Dějepis Mgr. Zdeněk Pecina
  Fyzika Mgr. Petra Hospodková
  Výchova k občanství Mgr. Jana Čejková
  Hudební výchova Mgr. Jana Pavlovičová
  Pracovní činnosti Bc. Vladimír Roček
  Pracovní činnosti Mgr. Šárka Kovářová
  Výtvarná výchova Mgr. Jana Čejková 
  Tělesná výchova - dívky Mgr. Romana Pešková
  Tělesná výchova - chlapci Mgr. Karla Nováková
  Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
  Informatika Bc. Vladimír Roček

  Školní rok 2023/2024

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 7. B. 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk   Mgr. Petr Košňar
  Anglický jazyk   Mgr. Milena Tobiášová
  Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
  Informatika Bc. Vladimír Roček
  Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
  Tělesná výchova Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
  Fyzika Bc. Vladimír Roček
  Výchova k občanství Mgr. Michaela Kadrmasová
  Výtvarná výchova Mgr. Michaela Kadrmasová 
  Hudební výchova Mgr. Lenka Tomášková 
  Pracovní činnosti - chlapci Bc. Vladimír Roček
  Pracovní činnosti - dívky Mgr. Šárka Kovářová
  Dějepis Mgr. Adéla Zvárová
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová

   Školní rok 2023/2024

  TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

  Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 7. A . 

  Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

  Předmět, skupinaVyučující
  Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
  Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
  Matematika Mgr. Jana Čejková
  Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
  Anglický jazyk   Mgr. Petr Košňar
  Anglický jazyk   Mgr. Milena Tobiášová
  Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
  Informatika Bc. Vladimír Roček
  Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
  Tělesná výchova Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
  Fyzika Bc. Vladimír Roček
  Výchova k občanství Mgr. Lenka Tomášková
  Výtvarná výchova Mgr. Lenka Tomášková 
  Hudební výchova Mgr. Lenka Tomášková 
  Pracovní činnosti - chlapci Bc. Vladimír Roček
  Pracovní činnosti - dívky Mgr. Šárka Kovářová
  Dějepis Mgr. Adéla Zvárová
  Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
  Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová