Školní rok 2023/2024

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro třídu 5. 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT 

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk PaedDr. Hana Mrkosová
Matematika PaedDr. Hana Mrkosová
Anglický jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Anglický jazyk Mgr. Petr Košňar
Přírodověda Mgr. Andrea Boháčová
Pracovní činnosti Mgr. Denisa Rychová
Výtvarná výchova PaedDr. Hana Mrkosová
Hudební výchova Mgr. Dagmar Smělá
Tělesná výchova Mgr. Karla Nováková
Vlastivěda Mgr. Karla Nováková
Základy informatiky Samuel Mészáros
Pěvecký sbor Mgr. Dagmar Smělá