Školní rok 2023/2024

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 7. A . 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Matematika Mgr. Jana Čejková
Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
Anglický jazyk   Mgr. Petr Košňar
Anglický jazyk   Mgr. Milena Tobiášová
Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
Informatika Bc. Vladimír Roček
Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
Tělesná výchova Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
Fyzika Bc. Vladimír Roček
Výchova k občanství Mgr. Lenka Tomášková
Výtvarná výchova Mgr. Lenka Tomášková 
Hudební výchova Mgr. Lenka Tomášková 
Pracovní činnosti - chlapci Bc. Vladimír Roček
Pracovní činnosti - dívky Mgr. Šárka Kovářová
Dějepis Mgr. Adéla Zvárová
Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová