Školní rok 2022/2023

TŘÍDNICKÉ INFORMACE: 

Informace týkající se třídnických věcí najdete v dokumentu: Třídnické informace pro 7. B. 

Videokonference se školní psycholožkou PŘIPOJIT

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
Český jazyk Mgr. Jana Pavlovičová
Matematika Mgr. Jana Čejková
Matematika Mgr. Šárka Kovářová
Anglický jazyk   Mgr. Petr Košňar
Anglický jazyk   Mgr. Milena Tobiášová
Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
Informatika Samuel Mészáros
Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
Tělesná výchova Mgr. Romana Pešková, Petr Hromádka
Fyzika Bc. Markéta Nováková
Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
Výtvarná výchova Bc. Markéta Nováková
Hudební výchova Mgr. Andrea Boháčová
Pracovní činnosti - chlapci Bc. Vladimír Roček
Pracovní činnosti - dívky Mgr. Šárka Kovářová
Dějepis Bc. Markéta Nováková
Německý jazyk Mgr. Milena Tobiášová
Ruský jazyk Mgr. Jana Pavlovičová

 


 Minulý školní rok 2021/22

Předmět, skupinaVyučující
Český jazyk Mgr. Denisa Rychová
Český jazyk Mgr. Lenka Tomášková
Matematika Mgr. Jana Čejková
Matematika Mgr. Michaela Kadrmasová
Anglický jazyk   Mgr. Petr Košňar
Anglický jazyk   Mgr. Alena Zvárová
Zeměpis Mgr. Andrea Boháčová
Základy informatiky  Samuel Mészáros
Přírodopis Mgr. Andrea Boháčová
Tělesná výchova Mgr. Romana Pešková, Mgr. Karla Nováková
Fyzika Bc. Markéta Binková
RKD Mgr. Andrea Boháčová
Výchova k občanství Mgr. Zdeněk Pecina
Výtvarná výchova Mgr. Denisa Rychová
Hudební výchova Mgr. Jana Pavlovičová
Pracovní činnosti - chlapci Bc. Vladimír Roček
Pracovní činnosti - dívky Mgr. Jan Stodola
Dějepis Mgr. Zdeněk Pecina
Sborový zpěv Mgr. Jana Pavlovičová
Školní časopis Mgr. Jana Pavlovičová