28. 6. 2018 - Co jsme letos dělali na kroužku? Učili jsme se programovat vlastní hry.

Zájmový kroužek Základy programování probíhal ve školním roce 2017/2018 jednu vyučovací hodinu týdně (v pátek po vyučování). V prvním pololetí jej navštěvovalo 15 dětí, v druhém pololetí 12 dětí ze 4. a 5. třídy.

Náplní kroužku bylo programování v jazyce Scratch.

Žáci postupně vytvářeli vlastní jednoduché hry: Kočka a myš, Násobilka, Bludiště.

Při tvorbě první hry Kočka a myš se žáci zorientovali v programovacím prostředí Scratch. Učili se používat základní příkazy a bloky příkazů. Z pohledu uživatele jde o hru na postřeh.

Jako druhou vytvořili žáci hru na procvičování malé násobilky. Rozhodující je správnost i rychlost odpovědí na náhodně zadávané příklady. Tuto hru mohou děti využít jak k procvičování do školy, tak v hodinách matematiky. Vytvořit program k této hře již bylo obtížnější. Kromě předchozích znalostí bylo potřeba pochopit princip práce s proměnnými a operátory, s náhodným číslem, se zprávou a reakcí na ni. Potěšilo mě, že hra Násobilka opravdu nakonec své využití při procvičování matematiky našla. 

Jako třetí jsme tvořili hru s názvem Bludiště. Žáci dostali za úkol vytvořit bludiště, v něm pak naprogramovat pohyb postavy tak, aby chodila cestičkami podle stisku kláves (nahoru, dolů, doleva, doprava). Postava nesmí procházet zdí – pokud se dotkne zdi, tak se buď vrátí o krok zpět, nebo na začátek hry. Po zvládnutí pohybu postavy jsme ztížili obtížnost. Někteří žáci žáci navíc přidali podle své fantazie další objekty, které má postava cestou sbírat. Pokud je sebere, přičítají se body. Vkládali do hry také různé nástrahy – všelijaké příšerky, kterých se postava nesmí dotknout, jinak se body odčítají. 

Žáci programovali každý svým tempem, každý mohl postupovat jinak. Procvičili si použití podmínek, cyklů, proměnných, operátorů. Věnovali se také zjednodušení zápisu programu např. pomocí proměnných. Přemýšleli o různých variantách, vytvářeli další úrovně hry (levely), vymýšleli, jak to udělat, aby se některé postavy a předměty ukázaly jen v určitých úrovních hry apod.

Bylo úžasné sledovat, jak žáci se zájmem vymýšlejí, co dalšího by postava mohla dělat, zapojují svoji fantazii, přemýšlejí, jak naprogramovat postavu tak, aby je „poslouchala“. Když postava nedělala přesně to, co oni sami chtěli, tak uvažovali, čím to je, co musí naprogramovat jinak – a o tom programování je. Pokud některá část programu nefunguje tak, jak má, znovu přemýšlet, proč, upravit, znovu program odladit...

Programování není jednoduché, vyžaduje kromě přemýšlení také trpělivost, vytrvalost, nevzdávat se při zdánlivém neúspěchu. O to větší je pak radost z úspěchu, z funkčního programu, ze hry.

Žáci měli i při poslední schůzce stále plno nápadů, jak dále hry vylepšovat. Někteří již nestihli do konce školního roku své nápady realizovat.

Více o programování v prostředí Scratch a ukázky her, které děti na kroužku vytvořily, najdete na našem školním webu v nabídce Žáci / Základy programování, kde si také hry můžete sami zahrát.

Děti, přeji vám pěkné prázdniny a další chuť do programování. Z vaší činnosti na kroužku mám velikou radost.

Celá zpráva o činnosti kroužku Základy programování

2018 06 28 zakl progr 

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Mgr. Marie Šebková, vedoucí kroužku