Ergotep CSR Institut o. p. s., Ergotep, družstvo invalidů

ergotep ops

ergotep


GENERÁLNÍ PARTNER pro přípravu, realizaci a financování webových stránek školy.


Zrakový screening (od roku 2014)

Preventivní vyšetření zraku dětí MŠ a žáků ZŠ 1. až 3. třídy.


Podpora oddílu nohejbalu při ZŠ a MŠ Proseč (od roku 2014)


Beseda s Pavlem Doležalem o sledge hokeji (3. 3. 2017)

Dvě besedy pro žáky naší školy s panem Pavlem Doležalem na téma: Mistrovství světa skupiny „B“ ve sledge hokeji v Japonsku.

Fotografie z besedy si můžete prohlédnout na rajce.net.


GENERÁLNÍ SPONZOR dramatického kroužku (2013 - 2015)


GO program 6. třída (září 2015) - Odvoz zavazadel do České Rybné a zpět.


Malá Proseč Terézy Novákové (16. 5. 2015)

Podpora celostátní soutěže v literárním projevu dětí „Malá Proseč Terézy Novákové“, která je určena mladým autorům ze základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěž pořádá naše škola spolu s městem Proseč vždy jednou za tři roky.

Fotografie ze soutěže si můžete prohlédnout na rajce.net.


Podpora KROUŽKU TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ (15. 5. 2015)

Firma Ergotep zajistila dopravu dětí na exkurzi do Městského muzea v Lanškrouně. V expozici pod názvem „Svět barevných kostek“ byly k vidění výsledky práce dospělých sběratelů a stavitelů stavebnic Lego z České, ale i Slovenské republiky.

Fotografie z exkurze si můžete prohlédnout na rajce.net.


Doprava dětí na plavání (podzim 2014)

Ergotep CSR Institut o.p.s. zajistil a přispěl na dopravu žáků 3. a 4. třídy na plavání do Skutče.


Divadélka pro školku (16. 10. 2014)

Soubor Prosečánek zahrál operetku Budulínek a dramatický kroužek hrál Tajný lodní deník. Diváky byly děti z Mateřské školy Proseč.

Fotografie z divadélka si můžete prohlédnout na rajce.net.


O malý pohár Města Proseč II (18. 6. 2014)

Turnaj v malé kopané, který pro žáky naší školy uspořádal Fotbalový klub Proseč ve spolupráci s firmou Ergotep.

Fotografie z turnaje si můžete prohlédnout na rajce.net.


Budulínek (16. 6. 2014)

Prosečánek uvedl operu Z. Svěráka a J. Uhlíře BUDULÍNEK pro žáky naší školy.

Fotografie z Budulínka si můžete prohlédnout na rajce.net.


Výtvarná soutěž Noc kostelů (květen 2014)

Ergotep přispěl cenami do výtvarné soutěže, kterou naše škola spolupořádala. 

Fotografie z vyhlášení výsledků výtvarné soutěže si můžete prohlédnout na rajce.net.


Den Země (25. 4. 2014)

V rámci Dne Země naši žáci provedli úklid farního dětského hřiště, jehož provozovatelem je firma Ergotep.

Fotografie Dne Země - 1. stupeň si můžete prohlédnout na rajce.net.

Fotografie Dne Země - 2. stupeň si můžete prohlédnout na rajce.net.


Tyfloservis - zážitkový seminář (16. 4. 2014)

Zážitkový seminář o nevidomých pořádaný TyfloCentrem Pardubice pro žáky 7. – 9. tříd.

Fotografie ze semináře si můžete prohlédnout na rajce.net.


Svět neslyšících v pohádce (27. 3. 2014)

Interaktivní program „Svět neslyšících v pohádce“ v centru ERGOEDUKA.

Fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.


Petr Svatoš - stolní tenis (4. 3. 2014)

Beseda o životě a stolním tenisu s Petrem Svatošem, který je kvůli zákeřné nemoci, kterou prodělal, upoután na invalidní vozík. 

Fotografie z besedy si můžete prohlédnout na rajce.net.


Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků – cizinců (školní rok 2013/2104)

Rozvojového program MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka na podporu vzdělávání žáků – cizinců z 3. zemí v roce 2014. Do projektu se zapojil i Ergotep CSR Institute o.p.s., který přispěl částkou 8.000,- Kč. Získali jsme tak finanční prostředky na nákup výukového softwaru a knih pro výuku.