Odkaz naleznete zde, datum i čas zůstávají stejné.

Věřím, že je to nyní pro nás všechny velice aktuální téma a těším se s Vámi na viděnou.

technologie plakatek