Informace k distanční a prezenční výuce

ZVEŘEJNĚNO: 30. 12. 2021
AKTUALIZOVÁNO: 3. 1. 2021

PREZENČNÍ a DISTANČNÍ VÝUKA

 • PREZENČNÍ VÝUKA: 1. a 2. ročník podle platných rozvrhů
 • DISTANČNÍ VÝUKA: 3. až 9. ročník:
  • Informace, učivo a úkoly k jednotlivým předmětům jsou na stránce ŠKOLA / SOUČÁSTI ŠKOLY / TŘÍDY.
  • Videokonference budou probíhat podle rozvrhu videokonferencí na stránce ŠKOLA / SOUČÁSTI ŠKOLY / TŘÍDY / VIDEOKONFERENCE.

DALŠÍ OBECNÉ INFORMACE

 • Pro prezenční výuku platí stejné pokyny, jako byly uvedené pod nadpisem "OBECNÉ INFORMACE K VÝUCE A POHYBU PO ŠKOLE" v článku: Výuka od 30. listopadu 2020.
 • OMLOUVÁNÍ:
  • Absenci žáků z povinných videokonferencí, kteří se vzdělávají distančně, je nutné omlouvat elektronicky v programu Bakaláři v sekci Komens
  • Aby byla omluvenka doručena třídnímu učiteli, je potřeba zvolit v sekci Komens TYP ZPRÁVY: OMLUVENÍ ABSENCE.
  • Žádáme zákonné zástupce, aby omlouvání prováděli bezprostředně po absenci.
  • Elektronické omlouvání absence pomocí programu Bakaláři je možné využít i pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně.
  • Elektronické omlouvání upřednostňujeme, protože během tohoto školního roku začínáme využívat i elektronickou třídní knihu.
 • STRAVOVÁNÍ:
  • Školní jídelna je v provozu a stravování pro žáky v prezenční výuce bude probíhat standardně.
  • Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají právo na dotovaný oběd ze školní jídelny. Kdo má o obědy zájem, musí si je na toto období, případně na konkrétní dny, přihlásit.
  • Žáci na distanční výuce si musí obědy vyzvednout do jídlonosičů stejně jako cizí strávnici, a to v čase od 11:00 do 11:30 (ve výjimečných případech z důvodu online videokonferencí nejpozději do 13:50).