Od 30. listopadu se vrací do školy téměř všichni žáci

ZVEŘEJNĚNO: 26. 11. 2020
AKTUALIZOVÁNO:

ÚVOD

Vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaši spolupráci a komunikaci se školou během distanční výuky. Není to pro Vás lehké, ale vidíme Váš zodpovědný přístup a nám to dodává energii a optimismus v naší práci. Děláme maximum pro to, abychom děti co nejlépe vzdělávali i v tomto nelehkém období. Zároveň se snažíme o to, abychom Vám rodičům práci co nejvíce ulehčili.

Od 30. 11. 2020 by se většina dětí měla vrátit k prezenční výuce. Dnešní zprávy v médiích nás však opět trochu děsí, ale doufáme, že se případné zpomalení rozvolňování opatření nebude týkat škol a žáci od pondělí opravdu nastoupí.

Proto, prosíme, sledujte náš web a my budeme následující informace upravovat dle aktuálních změn.

ČASOVÝ PLÁN PREZENČNÍ A DISTANČNÍ VÝUKY

 • 1. stupeň a 9. ročník se od 30. 11. 2020 vzdělává PREZENČNĚ
 • 6. a 8. ročník se
  • od 30. 11. 2020 vzdělává PREZENČNĚ
  • od 7. 12. 2020 vzdělává DISTANČNĚ
  • od 14. 12. 2020 vzdělává PREZENČNĚ
 • 7. ročník se
  • od 30. 11. 2020 vzdělává DISTANČNĚ
  • od 7. 12. 2020 vzdělává PREZENČNĚ
  • od 14. 12. 2020 vzdělává DISTANČNĚ

OBECNÉ INFORMACE K VÝUCE A POHYBU PO ŠKOLE

 • ROZVRHY
  • PREZENČNÍ výuka bude probíhat dle platných rozvrhů hodin s drobnými změnami. Platné rozvrhy a změny v rozvrzích jsou aktuálně zveřejňované na stránce ŠKOLA / VZDĚLÁVÁNÍ / ROZVRH HODIN.
  • DISTANČNÍ výuka bude probíhat dle instrukcí jednotlivých předmětů na stránce ŠKOLA / SOUČÁSTI ŠKOLY / TŘÍDY. VIDEOKONFERENCE při distanční výuce budou probíhat podle rozvrhu videokonferencí na stránce ŠKOLA / SOUČÁSTI ŠKOLY / TŘÍDY / VIDEOKONFERENCE. Vždy budou zveřejňovány v pátek před aktuálním týdnem.
 • OBECNÉ INFORMACE K PREZENČNÍ VÝUCE
  • Při hudební výchově je zakázán zpěv, a proto při ní bude probíhat náhradní činnost.
  • Podobně při tělesné výchově je zakázána sportovní činnost, a proto bude probíhat také náhradní činnost.
  • Výuka, při které se spojují žáci z více tříd, bude z důvodu zachování homogennosti tříd probíhat pouze v kmenových třídách bez tohoto spojování
 • HYGIENA
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Děti musí nosit do školy dostatečný počet roušek
   • 2 ks - při pobytu ve škole do 6 hodin,
   • 3 ks - při pobytu ve škole nad 6 hodin.
  • Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota.
  • Nejen při vstupu do školy si budou žáci dezinfikovat ruce.
  • Bude se často větrat. Když to bude vhodné, bude se na výuku chodit ven.
 • DRUŽINA
  • Bude probíhat ve standardní provozní době od 6:00 do 16:30.
  • Z důvodu zachování homogennosti jednotlivých tříd bude mít každá třída své oddělení družiny, ve kterých zajistí pedagogickou činnost vychovatelky a asistentky pedagoga.
  • Z důvodu provozní náročnosti tohoto uspořádání družiny žádáme rodiče, aby využití družiny omezili na co nejkratší možnou dobu. Děkujeme.
 • NEPOVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY, KROUŽKY
  • ŠKOLNÍ ČASOPIS - bude probíhat tak, aby byla zachována homogennost tříd. Žáci a rodiče budou informováni.
  • KROUŽKY - nebudou probíhat.
  • NÁBOŽENSTVÍ - nebude probíhat.
  • PĚVECKÉ SBORY  - nebudou probíhat.
  • SPORTOVNÍ HRY - nebudou probíhat.

STRAVOVÁNÍ

 • Školní jídelna je v provozu a stravování bude probíhat standardně jako před uzavřením školy.
 • Všechny děti, které chodí na obědy a budou se prezenčně vzdělávat, mají obědy automaticky přihlášené. Kdo obědy nebude chtít, nebo do školy ze zdravotních důvodů nepůjde, musí si obědy odhlásit.
 • Stravování ve školní jídelně se řídí pokyny MŠMT.
 • Žáci, kteří jsou doma na distanční výuce, mají právo na dotovaný oběd ze školní jídelny. Kdo má o obědy zájem, musí si je na toto období, případně na konkrétní dny, přihlásit.
 • Žáci na distanční výuce si musí obědy vyzvednout do jídlonosičů stejně jako cizí strávnici, a to v čase od 11:00 do 11:30 (ve výjimečných případech z důvodu online videokonferencí nejpozději do 13:50).