18. 3. 2021 - Úspěch v konverzační soutěži v anglickém jazyce

V posledním únorovém týdnu se Zuzka Roušarová účastnila konverzační soutěže v AJ „Agyslingua v době kovidové“. Letošní jedenáctý ročník soutěže probíhal jinak - online.

I zadané úkoly byly odlišné od úkolů v prezenční formě soutěže. Zuzka měla za úkol natočit pětiminutové video o sobě a svých názorech na právě probíhající období pandemie covidu.

Online vypracovala test zaměřený na čtení, poslech s porozuměním a reálie. Od postupu do ústního kola ji dělily pouhé 4 body. Dosaženým počtem bodů v konkurenci 23 soutěžících obsadila celkové pěkné 6. místo.

Zuzce blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Alena Zvárová

2021 03 18 agyslingua

O soutěži Agyslingua