20. 1. 2021 - Hudebka bez zpěvu, ptáčci v zimě, zimní sporty

V lednu jsme se sešli ve škole opět v omezeném počtu a s mnoha opatřeními.

Zpěv máme nadále zakázaný, ale my jsme si hudební výchovu zpestřili i bez něho. Poznávali jsme pohádkové písničky podle jejich melodie a poté jsme je přiřazovali ke správnému názvu pohádky. Luštili jsme křížovky, kvízy, přesmyčky a hádanky, seznámili jsme se s Orffovy nástroji, na které jsme si mohli také zahrát.

Dále jsme si zrealizovali projekt přezimující ptactvo. Poznávali jsme zbarvení a zpěv jednotlivých ptáků, vytvořili jsme si krásné zimní dekorace - ptáčci z vlny, krmítko - koláž, dále jsme připravili závěsná krmítka, která jsme roznesli po stromech a keřích v areálu školy.

A protože nám zima v lednu opravdu přeje, mohli jsme se pěkně vyřádit na kopci a vyzkoušet si některé zimní sporty, které byly dalším naším tématem.

Kolektiv ŠD

2021 01 20 leden v sd 

Další fotografie ze školní družiny v lednu (rajce.net)