1. 10. 2020 - Exkurze do hydrotechnické labotoře

Dne 1. 10. 2020 jsme se se 7. třídou vydali na exkurzi do hydrotechnické laboratoře na Stavební školu ve Vysokém Mýtě. Provázel nás po celou dobu exkurze pan učitel Michael Novák. Žáky v úvodu seznámil s vlastnostmi vody, s bezpečností při sjíždění řek a profilem regulovaného toku řek. Následovalo instruktážní video o vodáctví a záchraně vodáků z vodního válce. Zodpovídal dotazy žákům k problematice.

Přestávku žáci vyplnili skládáním puzzle – přehrada Les Království (doporučujeme přehradu v okr. Hradec Králové navštívit s dětmi), meandry řeky Vltavy, převážení lodí na Orlíku, pražská kanalizace.

Pak jsme přistoupili k praktické ukázce hydraulického zařízení v laboratoři – průtočné koryto simulující různé hydrologické jevy a technologie (průtok vody – žáci změřili a následně počítali s pomocí dosazení do vzorce), vodní válec, tlak vody, zdymadla... Závěrem si žáci vyzkoušeli pokusy s vodou – vztlak vody, spojené nádoby a postavili si dřevěnou stavbu (hrad) dle schématu.

Vrátili jsme se do Proseče mokří, ale plní nových dojmů z exkurze a pokračovali jsme ve výuce dle rozvrhu 7. ročníku.

Ing. Markéta Kotasová, Mgr. Veronika Roušarová

2020 10 01 hydrotech lab

Další fotografie z exkurze do hydrotechnické laboratoře (rajce.net)