1. 10. 2020 - Exkurze do Havlíčkovy Borové, Havlíčkova Brodu a Přibyslavi

Ve čtvrtek 1. října se žáci 8. ročníku doplněni o zájemce ze 7. třídy vydali na exkurzi „Po stopách K. H. Borovského“. Všichni se sešli ráno v 7:45 u školy a odtud v 8:00 hodin vyjeli směr Havlíčkova Borová. Zde žáci navštívili rodný domek K. H. Borovského, kde si vyslechli poutavé vyprávění o životě a díle tohoto českého spisovatele.

Z Havlíčkovy Borové zamířili směr na Žižkovo pole, kde si prohlédli mohylu Jana Žižky. Odtud naše cesta směřovala do Přibyslavi do Centra hasičského hnutí. Poslední zastávkou exkurze bylo Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodu, které sídlí v domě, v němž žila a pracovala rodina K. H. Borovského.

Po rozchodu na náměstí v Havlíčkově Brodě, vyrazil náš objednaný autobus i s celou posádkou na cestu zpět do Proseče. Po exkurzi budou žáci zpracovávat dílčí témata o životě a díle K. H. Borovského a následně zpracované prezentace předvádět pro ostatní spolužáky.

Mgr. Lenka Tomášková

2020 10 01 po stopach borovskeho

Další fotografie z exkurze Po stopách K. H. Borovského (rajce.net)