25. 6. 2020 - Rozloučení s deváťáky

Každý z Vás si jistě dokáže představit, že to žáci 9. ročníku nemívají právě jednoduché. Mají hodně práce, povinností, je po nich vyžadována odpovědnost. Čeká je nelehké rozhodnutí, kam zamířit po ukončení základní školy. A když už si vyberou, zase je čeká příprava na přijímací zkoušky, kterou určitě není radno podcenit.

I žáci 9. A a 9. B si tím letos prošli. Museli pracovat nejen ve vyučovacích hodinách, ale také se aktivně zapojovali do ostatních činností, ať již sportovních, pěveckých, mediálních, vědeckých. Účastnili se sportovních soutěží, pilně nacvičovali v Červánku na vystoupení a soutěže, v redakci Šotka psali články, fotili, navrhovali obálku, spolupracovali na tisku i distribuci časopisu.

Podíleli se také na vědecké činnosti, kdy se se svými projekty úspěšně účastnili Festivalu vědy a techniky v Pardubicích.

Také pořádali různé projekty pro mladší spolužáky, ať již Mikulášskou besídku nebo pravidelné čtení pohádek v 1. třídě.

V pololetí se snažili o co nejlepší vysvědčení, které by jim přineslo body v přijímacím řízení.

I v měsíci březnu byli deváťáci plně vytíženi. Dokončovali své projekty na FVTP, členové Červánku se připravovali na Prosečskou hvězdu a Regionální soutěž pěveckých sborů v Chrudimi, těšili se na minitaneční a na abonentní představení.

Korona-prázdniny, které zpočátku vypadaly, že budou krátké, většina z nás nejdříve uvítala jako příležitost si trochu oddechnout. Samozřejmě nikdo z nás nečekal realitu, která poté nastala. Když už bylo i těm největším optimistům jasné, že „normální“ školní docházka nenastane, museli jsme začít řešit, co podnikneme dál.

Deváťáci každoročně vytvářejí „díla“, která tu potom ve škole po nich zůstanou na památku.

Jedním z těchto projektů je Sborník pohádek pro rytíře řádu čtenářského, který bývá slavnostně předán na konci roku žákům 2. třídy. Bylo velké štěstí, že jsme pohádky stihli napsat už na podzim, někteří měli vytvořenou i ilustraci. Zbytek jsme museli dokončit již „dálkově“. Přesto se nám podařilo napsat sborník 28 pohádek doplněných krásnými obrázky. Protože jsme ho nemohli předat osobně, nahráli jsme videozáznam, který bude společně se sborníkem předán malým kamarádům na začátku nového školního roku.

Také almanach se nám povedlo dokončit podobným způsobem. Každý se stal sám sobě nejen spisovatelem, ale dokonce i fotografem. Společně jsme pak navrhli obálku a almanach vytiskli. Poslední týden jsme se snažili chodit do školy všichni, abychom společnými silami připravili závěr školního roku.

Tradičně se předposlední školní den koná slavnostní šerpování, při němž vycházející žáci obdrží vysvědčení, šerpu, pamětní list, ale také se mohou důstojně rozloučit, poděkovat vyučujícím, rodičům atd. Příprava na šerpování letos probíhala jako v řemeslných tvůrčích dílnách. Jedni sešívali almanach, druzí vytvářeli prezentaci, členové redakce tiskli Šotka, aby mohl být předán vycházejícím žákům, zvolené zástupkyně obou tříd sepisovaly závěrečnou řeč. A do toho jsme si vždy na chvilku odskočili „zazpívat“ závěrečnou píseň. Už její název byl celkem příhodný: „Když nemůžeš, přidej“… 

Ve čtvrtek dopoledne jsme ještě v Sokolovně měli předpremiéru. Odpoledne jsme sem přišli již se svými nejbližšími. Celá akce proběhla ve slavnostním duchu a skutečně se vydařila. Vůbec nebylo znát, že celá příprava probíhala za ztížených podmínek, vše se povedlo. Samozřejmě nechyběly ani slzičky dojetí na tvářích zúčastněných.

Za zdařilý průběh akce bychom chtěli všem moc poděkovat. Všem, kteří pomáhali s organizací a přípravou. Všem deváťákům, kteří i přes ztížené podmínky dokázali, že „dokážou“…

Přejeme všem vycházejícím žákům, aby se jim v dalším životě dařilo minimálně stejně dobře, jako se jim dařilo v naší škole.

Mgr. Jana Pavlovičová

2020 06 25 serpovani 

Autor fotografie: František Skalník

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Video z šerpování můžete zhlédnout na našem školním kanálu YouTube