30. 6. 2020 - Jak v červnu probíhala výuka ve škole 

Prezenční výuka v červnu

Po dlouhé pauze jsme se 1. června my, děti i učitelé velmi těšili do školy. Všichni jsme ale přišli do úplně jiného prostředí, než jak jsme byli zvyklí. Žáci byli původně rozděleni do dvou skupin, ale pro větší zájem byla nakonec zřízena ještě třetí skupina.

První skupinu tvořili žáci 1. a 2. A, jejich vyučování začínalo v 8:00, končilo v 11:00. Vyučování trvalo pouze 3 hodiny, které byly zaměřeny především na český jazyk, matematiku a cizí jazyk, prvouku a čtení. Za příznivého počasí trávili žáci výuku ve zřízené venkovní učebně, která pro tuto skupinu byla vyhrazena v zadní části školy, pod altánem. Trávili zde i přestávky a následovně zde byla i družina, která byla pro danou skupinu do 14:00 hod.

Druhou skupinu tvořili žáci 2. B a 3. třídy. Vyučování začínalo každý den v 8:15 a končilo v 11:15. Hlavní náplň tvořila výuka českého jazyka, matematiky, cizího jazyka, čtení a prvouky. Venkovní vybavení, umístěné pod schody sloužilo jako venkovní učebna. Družinový čas trávili před školou na hřišti.

Žáci ze 4. a 5. třídy byli zařazeny do třetí skupiny, která začínala v 7:45 a konec vyučování byl v 10:45 s odchodem na oběd a následovala družina. Výuka byla zaměřena převážně na český jazyk, matematiku, anglický jazyk, přírodopis a vlastivědu. Za pěkného počasí se vyučování a přestávky konaly před školou u sochy Terézy Novákové.

První den zahájení výuky byli žáci seznámeni s novými pravidly a řádem školy. Jednalo se převážně o zpřísněné hygienické návyky a používání roušek. Z tohoto důvodu začínala každá skupina v jiný čas, aby přišli do minimálního styku s ostatními skupinami. Ze začátku byli žáci z těchto informací lehce zmateni, ale bylo na nich znát, že jsou rádi ve škole. Během výuky byly plněny úkoly dle zadání učitelů na webových stránkách. Každá skupina měla svojí třídu, kde pobývala jak v době vyučování, tak i v době družiny. Na žácích bylo velmi znát, že je výuka baví. Starší opakovali a mladší se tak naučili i nové věci. I když si s námi počasí pohrávalo, využívali jsme každou hezkou chvilku pro pobyt venku.

Poslední týden byly velké změny, byl to týden plný her a zábavy. Původní skupiny se rozdělily na jednotlivé třídy a přibyly další děti a každá třída trávila čas se svojí třídní učitelkou. Ve čtvrtek 25. 6. se konal sportovní den, který si pro mladší kamarády připravili žáci ze 7. a 8. třídy. Téměř všichni jsme se sešli v pátek na předávání vysvědčení.

Eliška Košňarová, Petra Nekvindová, Zuzana Schejbalová, Bc. Lucie Šibravová, asistentky pedagoga

2020 06 30 cerven skola 1st


Moji čtvrťáci jsou spolu šťastní

Poslední týden před prázdninami se sešli žáci z čtvrtého ročníku ve své třídě v hojném počtu. Naše skupina čítala nejvyšší možný počet - patnáct dětí. Celý první den jsme si povídali a hodnotili uplynulé období. Všichni se shodli, že nejvíce jim scházeli kamarádi a spolužáci.

Další dny jsme se zabývali třídnickými pracemi a jeden z dnů byl plný her. Ve čtvrtek proběhl sportovní den. Žáci plnili různé disciplíny a ostatní na ně čekali. Tady se stala věc, která mě hodně potěšila. Bez jediného mého zásahu si moji žáci sedli do kroužku. Seděli tiše a všichni společně si povídali. Byla to zvláštní chvíle. Zdálo se mi, že jsou spolu šťastní.

Třídní učitelka Mgr. Dagmar Smělá

2020 06 30 cerven skola 

Další fotografie z června 2020 ve škole z 1. a 2. stupně si můžete prohlédnout na rajce.net