20. 2. 2020 - Výroba obložených chlebíčků

Žáci 7. ročníku se v hodinách slohu učili, jak napsat správně popis pracovního postupu, co vše by měl takový popis obsahovat. Podle zadané osnovy si ve dvojicích vytvářeli popis pracovního postupu na téma „Výroba obložených chlebíčků“. V další hodině si navzájem popisy přečetli a ve skupinách vybrali jeden podle nich nejpovedenější.

Následující hodinu si vyzkoušeli obložené chlebíčky vyrobit dle připraveného postupu. Chlebíčky se všem povedly, i když během práce jednotlivé skupiny odhalovaly, co vše jim v daném popisu chybí, jaké detaily mohou hrát roli v tom, jestli se daný výrobek povede či nepovede. O tom, že chlebíčky byly velmi chutné, svědčily prázdné talíře na konci hodiny.

Mgr. Lenka Tomášková

2020 02 20 popis postupu

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net