9. 11. 2019 - Sbory Prosečský dřeváček a Prosečánek zpívaly hasičům

V sobotu dne 9. 11. se v Proseči uskutečnilo Krajské setkání zasloužilých hasičů Pardubického kraje. Byla to velká akce, které se zúčastnilo více než dvě stovky dobrovolných hasičů. Dále přijelo do Proseče Krajské vedení dobrovolných hasičů z Pardubic, ale i představitelé Pardubického kraje včetně pana Martina Netolického a Romana Línka.

Prosečská Sokolovna byla slavnostně vyzdobena a připravena přijmout vzácné hosty. Na pěkném prostředí i výzdobě se podíleli i dobrovolní hasiči z Proseče. Akci zpříjemňovala všem přítomným různá vystoupení. Mažoretky, country tance, vystoupení dětí z Lukavice a Zderaze. Nechyběly ani děti ze ZŠ Proseč.

Prvním vystoupením potěšil přítomné Prosečánek. Děvčatům se z množství uniformovaných účastníků trošku podlamovala kolena, ale se ctí se úkolu zhostila. Téměř na konci vystoupil Prosečský dřeváček. Reakce přítomných byla velmi výmluvná. Vystoupení se moc líbilo. Starosta Krajského sdružení hasičů Pardubického kraje pan Josef Bidman za mnou po vystoupení přišel a nabídl Prosečskému dřeváčku účast na Celostátním vyhlášení výsledků v požárními sportu ve Svitavách. Bylo by to skvělé. Ale bohužel v Praze jeho návrh neprošel. Nevadí, už jen ta nabídka vlastně po roce trvání našeho souboru je skvělá zpráva. Starosta Okresního sdružení hasičů v Chrudimi pan Miroslav Kunhart s námi však nadále počítá. Akce se moc vydařila a všichni z Proseče odjížděli spokojeni.

Jsme rádi, že jsme vystoupením našich školních souborů mohli přispět k dobré propagaci města Proseč.

Mgr. Dagmar Smělá

2019 11 09 prosecsky drevacek 

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.