26. 9. 2019 - Ratibořice a Česká Skalice

V úterý 26. září jeli žáci 7. třídy a vybraní žáci 8. třídy do České Skalice a Ratibořic. Nejdříve jsme navštívili Muzeum Boženy Němcové v České Skalici a starou školu, do které chodila i Barunka Panklová. Po této prohlídce měli žáci téměř hodinový rozchod, který mohli využít k občerstvení a prohlídce městečka.

Poté jsme se všichni vydali pěšky do Ratibořic, kde jsme navštívili zámek. Zde kdysi bydlela kněžna Kateřina Vilemína Zaháňská, tedy „paní kněžna“ z Babičky. Prošli jsme si pokoje i sály, které byly naaranžovány podle tehdejší doby. Po prohlídce jsme pokračovali zahradou kolem jezírka a došli jsme pěšky do Rudrova mlýna. Zde jsme se občerstvili. Odtud jsme pokračovali na Staré bělidlo. Po prohlídce známého sousoší babičky a vnoučat, Starého bělidla a splavu, u kterého sedávala Viktorka, jsme zamířili k autobusu a odjeli domů.

Úžasný zážitek nám nachystal pan řidič, který během jízdy pouštěl písničky na přání za podmínky, že budeme zpívat. Za zvučného zpěvu a veselé nálady jsme v pořádku dorazili do Proseče. Po celou dobu exkurze žáci získávali informace o Boženě Němcové, o jejím životě, literárních dílech, které po exkurzi měli zpracovat do prezentací, které pak předvedli spolužákům při hodině literární výchovy.

2019 09 26 po stopach b nemcove 

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Mgr. Lenka Tomášková