18. 9. 2019 - Projektová archeologická hodina

Žáci 6. ročníku mají v rozvrhu mimo jiné i nový předmět - dějepis. V úvodních hodinách se seznamují s nejrůznějšími pojmy, které s tímto předmětem souvisí. Mezi jeden z nich patří i archeologie.

Aby si mohli co nejvíce představit práci archeologů, sami si ji vyzkoušeli. Ve středu 18. 9. 2019 se postupně dívky a pak chlapci vydali na archeologické pracoviště v areálu školy. K tomu jim dobře posloužilo velké dětské pískoviště.

Žáci předem rozděleni formou losování do šesti skupin a vybaveni potřebnými pomůckami, zápisovými bloky, psacími potřebami i záznamovými zařízeními (mobily), motyčkami, štětečky… se s velkým nadšením pustili do hledání pozůstatků minulých časů. A tak postupně nalézali různé artefakty, čistili je, popisovali, fotili, sestavovali do původního tvaru a ukládali do připravené krabice. Samozřejmě vše řádně zadokumentovali a připravují tiskovou zprávu o archeologickém průzkumu v areálu ZŠ Proseč.

Mgr. Zdeněk Pecina

Acheologický průzkum

Dne 18. 9. 2019 žáci 6. A a 6. B provedli archeologický průzkum okolí Základní školy Proseč. Našli několik zajímavých materiálů.

  1. Zelené plastové víčko
  2. Kousek keramické dlaždičky
  3. Další kus dlaždičky
  4. Další kousek dlaždičky
  5. Keramický hrníček
  6. Keramická nádoba
  7. Hliníková poklička
  8. Část keramické dlaždičky

Vše jsme nafotili, zdokumentovali a uskladnili.

Archeologický tým 6. A a 6. B

2019 09 18 dejepis 

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.