14. 6. 2019 - Koncert našich pěveckých sborů 

V pátek 14. června se uskutečnil v Sokolovně závěrečný koncert. V letošním roce byla jeho realizace obzvláště náročná, protože program sestával z několika částí. Nejdříve jsme zhlédli prezentaci o obřadu otvírání studánek, kterou připravili a předvedli žáci 8. A. Poté jsme tento lidový obřad doplněný o vynášení smrti a přinášení líta mohli zhlédnout v provedení členů Prosečánku a Žlutásků, doprovázené zpěvem všech našich sborů. Následovalo pásmo lidových tanců pod názvem Prosečský dřeváček. V druhé části programu jsme si poslechli pásma nacvičená našimi pěveckými sbory Žluťásci, Prosečánek a Červánek. Odpoledne byl program obohacen navíc o vystoupení tanečního oboru ZUŠ Skuteč. 

Všem, kteří se na zdárném provedené této akce podíleli, patří naše poděkování. 

Redakce Šotka 

2019 06 14 zaverecny koncert

Autor fotografie: E. Skalníková

Fotografie pořízené tento den paní Skalníkovou si můžete prohlédnout na rajce.net.

Prohlédnout si můžete prezentaci "Otvírání studánek", která se během vystoupení promítala. Prezentaci vytvořili žáci 8. A v rámci projektu Návrat k tradicím.

Fotografie z vyrábění Morany

Fotografie z vyrábění líta