12.4. - 16. 4. - Výstava prací dětí robotického kroužku a kroužku technických dovedností

Ve dnech 12. 4. – 16. 4. proběhl již čtvrtý ročník výstavy Planeta Lego, tentokrát s podtextem „Kdo si hraje, nezlobí.“ Výstavu uspořádal robotický kroužek spolu s kroužkem technických dovedností při ZŠ Proseč ve spolupráci a s podporou města Proseč. Letošní výstava, stejně jako minulá, byla zaměřena tematicky. V oblasti Lega jsme se zaměřili na výrobky Lego Technic a dálkově ovládané modely Lego, druhá část výstavy byla postavena v „retrostylu“ – zde byly vystaveny staré mechanické hračky, hry a modelové železnice z 60. a 70. let minulého století.

Výstavy se zúčastnilo 35 vystavovatelů. Vystaveno bylo 185 výrobků (z toho 105 výrobků Lego a 80 hraček a ostatních). V průběhu výstavy bylo vybráno dobrovolné vstupné ve výši 2049 Kč, které bude použito na podporu další činnosti KTD.

Letošní výstava pro nás měla velký význam v tom, že od prvotního nápadu přes organizaci, přípravu, vlastní realizaci, služby, dozory, průvodcovskou činnost a další s tím spojené úkoly byla výstava prací dětí – členů i nečlenů kroužku. Právě jim patří velký dík. Tato výstava však pro nás měla ještě jeden velký význam. Poprvé se nám podařilo to, že výstava nebyla jenom pouhou prohlídkou vystavených exponátů. Vzhledem k tomu, že řada exponátů byla volně dostupná a naši průvodci většinu výrobků ochotně předváděli, proběhla výstava opravdu hravou a zážitkovou formou v duchu podtextu letošního názvu: „Kdo si hraje, nezlobí.“

2019 04 16 lego4 

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Mgr. Pavel Stodola a kolektiv ROBOTIC a KTD