22. 1. 2019 - Delegace z Pardubického kraje navštívila naši školu

22. ledna 2019 na naši školu zavítala delegace z Pardubického kraje: Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství, Mgr. Martin Kiss, vedoucí odboru školství KÚ Pardubického kraje a Mgr. Lenka Havelková z odboru školství - oddělení organizační a vzdělávání.

Návštěva začala na městském úřadu Proseč, kde se pan starosta Bc. Jan Macháček zajímal o možnosti financování dostavby pavilonu odborných učeben v cca 15 let rozestavěné přístavbě školy.

Další diskuse již probíhala v ředitelně školy, kde se v přátelské atmosféře jednalo o problematice podpory nadání všech dětí. Právě systém podpory nadání, který naše škola má vypracovaný, realizuje ho a stále ho vylepšuje, byl důvod, proč se tato návštěva z Pardubického kraje, uskutečnila.

Cílem pana radního a odboru školství Pardubického kraje je najít způsob podpory nadání dětí na základních školách všech typů. V malých městech jako je Proseč nejsou možnosti pro nadané jako ve velkých městech, proto pan ředitel Mgr. Josef Roušar zmínil, že by centrem podpory nadaných měla být vždy základní škola.

Účelem návštěvy bylo podívat se, jakým způsobem naše škola podporuje nadané a talentované žáky. Pan ředitel předložil „Plán podpory nadání na ZŠ a MŠ Proseč“. Přednesl, jakými způsoby se dětem s nadáním věnujeme, jaké mají možnosti rozvíjení svého různorodého talentu a potenciálu. Žáci naší školy se pravidelně účastní mnoha soutěží, z nichž za zmínku stojí projekt AMAVET, který zaštiťuje Pardubický kraj. Jádrem podpory nadaných žáků je u nás Klub Koumáků, ve kterém rozvíjíme nadání žáků především v kognitivních oblastech.

2019 01 22 navsteva z pardub kraje

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Chrudimský deník

Mgr. Alena Zvárová