19. 10. 2018 - Hodina českého jazyka v městské knihovně - 5. třída

Abychom si zopakovali a lépe zažili učivo českého jazyka „literární žánry“, vydali jsme se 19. 10. 2018 s žáky 5. třídy do městské knihovny, kde jsme s paní knihovnicí Evou Rejentovou strávili příjemnou netradiční hodinu českého jazyka.

Paní knihovnice žákům předčítala ukázky z různých knih a ti měli za úkol poznat literární žánr předčítané literatury a své tipy zapsat do předem přichystaných pracovních listů. Během hodnocení svých tipů jsme společně opakovali, jakými prvky se jednotlivé žánry vyznačují.

Poté měli najít a zapsat dvě knížky včetně jmen autorů ke každému literárnímu žánru (pohádka, bajka, dobrodružná literatura, pověst, poezie...). Žáci měli po celou dobu možnost spolupracovat navzájem či si úkoly plnit samostatně. Paní knihovnice jim ukázala, kde najdou doporučenou četbu pro 5. ročník či jiné knihy, o které se zajímali.

Paní Rejentové děkuji za spolupráci i realizaci této vyučovací hodiny a možnosti ukázat dětem knihovnu jiným pohledem, kdy jsme všichni společně mohli knížky poznávat i z jiného úhlu pohledu.

2018 10 19 knihovna 5 tr 

Na to, jak naše hodina probíhala, se můžete podívat na rajce.net.

Mgr. Veronika Roušarová