5. 11. 2018 - Český jazyk a mediální výchova

Hodinu českého jazyka a výtvarné výchovy jsme propojili s průřezovým tématem mediální výchova.

Žáci 5. třídy si vyzkoušeli tvorbu a prezentaci vlastní reklamy, kterou jsme následně další den znovu pustili na interaktivní tabuli a společně hodnotili – nápad, prezentaci celé skupiny i jednotlivců, mluvený projev apod.

2018 11 05 reklama 5.trida

Video můžete zhlédnout na našem školním kanálu na YouTube.

Mgr. Veronika Roušarová