23. 4. 2018 - Úspěch v okresním kole biologické olympiády

Děti, kterým je blízká příroda, se již několik měsíců zabývaly plněním úkolů biologické olympiády. Ta má vždy vstupní práci, kterou soutěžící musí zpracovat, praktickou i textovou část. Ta je jedním z kritérií jejich hodnocení. A zároveň je biologická olympiáda náročnější olympiádou, než olympiády pouze znalostní.

V den soutěže účastníci přivezou svoji vstupní práci a pro laboratorní část soutěže si vezou mikroskop.

23. dubna 2018 se sešli zástupci 8. a 9. tříd ZŠ a tercií a kvart víceletých gymnázií, aby se utkali v přírodovědných znalostech i dovednostech. Po odevzdání svých vstupních prací vyplnili test, po kterém se rozdělili do 2 skupin. Jedna plnila úkol s mikroskopy, druhá šla na tzv. „poznávačku“. A pak se skupiny vyměnily.

Porota vyhodnotila všechny úkoly a seznámila soutěžící s výsledky. Naše zástupkyně byla mezi úspěšnými řešiteli, a to na 6. místě, tím je druhým náhradníkem pro krajské kolo, které proběhne v květnu tohoto roku.

Děkujeme žákyňce za reprezentaci školy. A pro případnou účast v krajském kole držíme palce.

2018 04 23 biolog olympiada

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Blanka Stodolová