20. 4. 2018 - Den Země a „Ukliďme Česko“

V pátek 20. dubna jsme si na naší škole připomněli významný mezinárodní svátek – Den Země. Rozhodli jsme se, že tento den také uspořádáme úklid v rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“, do které se naše škola opět letos přihlásila. Během dopoledne jsme se vydali po naplánovaných trasách. Žáci 1. třídy sbírali odpad do pytlů podél cesty ke koupališti a na Pánův kopec, druháci šli po planetární stezce. Děti ze 3., 4. a 5. třídy sbíraly odpad v příkopech podél silnic vedoucích po ulici Zábořské směrem na Rychnov, Martinice, Paseky, Bor a Českou Rybnou. Šesťáci uklízeli směrem na Zderaz a k Renospondu, 7.A od rozhledny na Pasekách po planetární stezce do Proseče. Třídy 7.B a 9. třída se vydaly za doprovodu seniorů po studánkách, které prosečský Klub seniorů zmapoval a do dnešní doby udržuje v pěkném stavu. Třída 8. pracovala ve školním areálu, který je rozsáhlý a také potřebuje pravidelnou péči.

Kromě pracovní části proběhly dopoledne i exkurze. Žáci 6. třídy se seznámili s provozem čističky odpadních vod v Proseči, žáci 7.A a 8. třídy navštívili rozhlednu na Pasekách, aby se z výšky rozhlédli po krásném okolí.

Dopolední program se nám vydařil, sesbíráno bylo celkem 44 pytlů odpadu. V rámci celoškolního projektu „100 let samostatnosti“ děti touto akcí potvrdily, že nám všem na čistotě naší země opravdu záleží.

2018 04 20 den zeme 

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Mgr. Šárka Kovářová