22. 1. 2018 - Pasování na Rytíře řádu čtenářského

Dne 22. 1. byli žáci druhého ročníku ZŠ v Proseči pasováni na Rytíře čtenářského řádu. Slavnost proběhla na MÚ v Proseči za účasti pana starosty J. Macháčka a pana ředitele MŠ a ZŠ J. Roušara. Přišel též i rytíř Toulovec – pan J. Soukal. Na slavnosti vystoupil sbor Prosečánek za doprovodu paní Kristýny Řebíčkové. Dále patří velký dík paní Evě Rejentové, která celou slavnost připravila.

 2018 01 22 pasovani

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Mgr. Dagmar Smělá – třídní učitelka