20. 11. 2017 - Vzdělávací program o třídění odpadu

To je název vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM pro základní školy, kterého se zúčastnili žáci 1. – 9. třídy v pondělí 20. listopadu. Během jedné vyučovací hodiny jsme si zopakovali teoreticky, ale i prakticky, jak správně třídit jednotlivé druhy odpadu. Občas jsme se netrefili, je tedy co zlepšovat. Dozvěděli jsme se také, co se z recyklovaných materiálů vyrábí.

A na závěr pár čísel – každý z nás vyprodukuje za rok průměrně 330 kg odpadu, z toho se vytřídí do barevných kontejnerů 42 kg, zbytek jde do směsného odpadu, který již není využit. Třídění se stalo samozřejmostí pro 72 % obyvatel ČR. Plasty jsou relativně mladým materiálem a zatím ještě nedokážeme přesně spočítat, jak dlouho se budou na skládkách rozkládat. I proto je velmi důležíté plastové odpady třídit a recyklovat!

2017 11 20 tonda obal

Další fotografie si můžete prohlédnout na rajce.net.

Mgr. Šárka Kovářová